Detail předmětu

Zvuková produkce a postprodukce 1

FEKT-MPC-ZP1Ak. rok: 2024/2025

V předmětu studenti prohloubí znalosti historie zvukového záznamu, dále procvičí technické a psychologické aspekty nahrávání. Rozšíří a prakticky procvičí znalosti práce s nahrávací technikou.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je vyžadována znalost základních technik střihu, porozumnění úloze zvukového režiséra, znalost technických aspektů nahrávání, principu a použití mikrofonů, mixážních pultů, dynamických procesorů, nahrávacích zařízení a monitorů, znalost využití umělého dozvuku při tvorbě zvukové nahrávky, využití technik masteringu pro vytvoření konečného snímku, dále schopnost vytvořit dokumentaci hudební nahrávky a schopnost ovládat počítačové programy pro nahrávání a zpracování hudebních snímků. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti, získané v předmětech Studiová praxe 1,2 v rámci bakalářského studia, práce s audiotechnikou, jednotlivými aspekty nahrávání a úlohou hudebního a zvukového režiséra.
Absolvent předmětu je schopen ve vysoké mire:
- vysvětlit stručnou historii technického vývoje zvukového záznamu a záznamové techniky,
- popsat vývoj realizace hudebního záznamu u nás v uplynulém půlstoletí,
- demonstrovat úlohu hudebního režiséra v profesionálním nahrávacím týmu,
- demonstrovat úlohu zvukového režiséra v profesionálním nahrávacím týmu,
- popsat audio zařízení, jejich využití a funkčnost.
- testovat obecné postupy při nahrávání.

Základní literatura

Vlachý, Václav - Praxe zvukové techniky, druhé aktualizované vydání - vyd. Muzikus 2000.
Šíp, Ladislav - Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961.
Forró, Daniel - Domácí nahrávací studio - vyd. Grada 1996.

Doporučená literatura

Vlachý, Václav - 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Forró, Daniel - počítače a hudba - vyd. Grada 1994.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Úvod do předmětu a opakování pojmů.
  2. Organizace natáčení - volba prostoru, rozmístění interpretů, technika mikrofonování, volba technologie záznamu, kontrolní poslech, časový management.
  3. Natáčení.
  4. Hudba jako součást audiovizuálního díla.
  5. Mastering - EBU R128, streamovací platformy, CD, authoring.
  6. Prezentace projektů.