Detail předmětu

Základy interaktivní počítačové hudby

FEKT-MPC-ZIPAk. rok: 2024/2025

Práce s externími zařízeními a ovladači, základy využití externích modulů, zvukové efekty a zpracování signálu, vícekanálová hudba, tvorba interaktivní kompozice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky. Dále je požadována schopnost vytvářet v prostředí Pure Data elementární tónové generátory, schopnost využít časovač a vytvářet základní programovou logiku. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Klasifikovaný zápočet je udělen za vypracování náročnějšího a komplexnějšího individuálního projektu v prostředí Pure Data.
Pro získání zápočtu je nutné zpracovat náročnější a komplexnější individuální projekt v prostředí Pure Data. Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti, získané v předmětu Základy intereraktivní počítačové hudby 1.
Absolvent předmětu je schopen:
- využít MIDI zařízení v prostředí Pure Data,
- využít existující externí knihovny prostředí Pure Data pro mechanizmy "pitch tracking" a "beat tracking",
- popsat dvojdimenzionální model ovládání akustických parametrů,
- využít v prostředí Pure Data zvukové efekty a zvukový processing,
- vytvořit v prostředí Pure Data program pro základní tvorbu vícekanálové hudby.

Základní literatura

Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music,
KAVAN, Jan. Pure Data: platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 8074600335, 234 stran. (CS)
Václav Syrový: Hudební akustika, AMU, 2003, ISBN: 8073319012.
Zimmer, Frank: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), Wolke Verlagsges, ISBN: 3936000379.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor