Detail předmětu

Umělecký projekt

FEKT-MPC-XUPAk. rok: 2024/2025

Uměleckým projektem student prokazuje schopnost samostatné umělecké práce v absolvovaném oboru studia. Tématem projektu je zvukový záznam nebo mastering zvukového záznamu; student si téma projektu vybírá sám a předloží jej ke schválení garantovi předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadní magisterské etapy studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření samostatného uměleckého projektu a jeho obhajobu před komisí.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je vytvoření samostatného uměleckého projektu, prokazující schopnost samostatné umělecké práce v absolvovaném oboru studia.
Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně vytvořit zvukovou nahrávku ve studiu nebo jiném akustickém prostoru nebo vytvořit mastering takovéto nahrávky,
- využít znalostí získaných v předmětech dosavadní bakalářské etapy studia,
- vytvořit dokumentaci k nahrávce,
- zdůvodnit techniky a postupy využité při vytváření nahrávky,
- obhájit svoji práci před komisí.

Základní literatura

Podle tématu projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor