Detail předmětu

Umění nových médií - umění a technika 1

FEKT-MPC-UNM1Ak. rok: 2024/2025

Předchůdci mediálního umění ("všechno moderní umění je mediální umění"), základní pojmy z oblasti „nových médií“, médium televize.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány všeobecné kulturní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 40 bodů je uděleno za samostatné práce během semestru a maximum 60 bodů za ústní závěrečnou zkoušku. V případě nemožnosti prezenční účasti na výuce bude maximum 40 bodů uděleno za samostatné práce, závěrečná zkouška za max 60 bodů (v podobě znalostního testu) bude probíhat prezenčně, v odůvodněných případech i distančně.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mediálního umění.
Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní strategie mediálního umění 20.století,
- vysvětlit vztahy mezi sférou umění a médii (fotografie, film, televize, video, digitální technologie),
- formulovat názory na jednotlivé etapy mediálního umění a jejich dominantní charakteristiku.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Frieling, R.; Daniels, D.: Media Kunst Netz/Media Art Net. Vídeň-New York: Springer, 2004
Ed. Wardrip-Fruin, N. a kol.: The New Media Reader. Cambridge: The MIT Press, 2003.
Frieling, R.; Daniels,D. Medien Kunst Interaktion, Die 80er und 90er Jahre in deutschland/Media Art Interaction, the 1980s and 1990s in Germany. Springer, 1997.
Hansen, Mark, B.N.: New Philosophy for New Media, MIT Press, 2004.
Dunn, D. - Vasulka, W. - vasulka, s. (ed.) EIGENWELT DER APPARATE - WELT, Pioneers of Electronic Art. Linz: Ars Electronica, 1992.
Rush, M.: New Media in Late 20th-Century Art. Londýn/New York : Thames&Hudson, 1999.
Murray, J., H. Hamlet on the Holodeck, The Future of Narrative in Cyberspace. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1997.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina: seznámení s obsahem předmětu a podmínkami ukončení kurzu.

2.  New Media Art: definice a časové vymezení.

3.  Moderní umění jako mediální umění. (Avant-guarde as Software)

4.  Computer Art (60. léta).

5.  Video Art (70. léta).

6. Expanded Cinema (70. léta).

7.  Cyber Art a interaktivní instalace (80. léta).

8.  Virtual Art (80. léta).

9.  Net Art a hactivism (90. léta).

10. Software Art (2000).


11. Post-internet Art. 

12. AI Art.