Detail předmětu

Sluchová analýza 1

FEKT-MPC-SAL1Ak. rok: 2024/2025

Rozvíjení sluchové orientace v rámci stupnic, dvojzvuků, trojzvuků, čtyřzvuků a běžných rytmických útvarů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšně absolvovaný sluchový diktát.
Účast na cvičeních je kontrolovaná, je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je u studentů rozvinout co nejlepší sluchovou orientaci.

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat sluchem stupnice, dvojzvuky, trojzvuky,
- analyzovat sluchem , dvojzvuky, trojzvuky.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Kofroň, J. : Učebnice intonace a rytmu, Supraphon, Praha 1978.
Kulínský, B. : Intonace , SNKLHU, Praha 1960.
Poš, Vl. : Nová intonace, rytmus, sluchová výchova, EDIT, Praha 1998.
Spilka, Fr. : Sluchová cvičení, SNKLHU, Praha 1955.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor