Detail předmětu

Pokročilé techniky zpracování signálů

FEKT-MPC-PTZAk. rok: 2024/2025

Předmět uvádí studenty do obecnějšího pohledu na zpracování signálů. Zabývá se 1D a 2D signály, jejich transformacemi (Fourierova, kosinová, vlnková a další), tzv. framy a nejednoznačností reprezentace signálů, dále aproximací signálů, jejich řídkými reprezentacemi a komprimovaným snímáním. Teorie je vždy doprovázena řadou konkrétních příkladů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Učební cíle

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti analýzy a zpracování 1D a 2D signálů, ukázat sjednocující pohled na různé typu transformací 1D a 2D signálu a demonstrovat praktické aplikace transformací.

Základní literatura

JAN, J. Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. Druhé, upravené a rozšířené vydání. VUTIUM, 2002. ISBN: 80-214-2911-9 (CS)
RAJMIC, P.; DAŇKOVÁ, M. Úvod do řídkých reprezentací signálů a komprimovaného snímání. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2014. ISBN: 978-80-214-5169- 8. (CS)
DOŇAR, B., ZAPLATÍLEK, K. MATLAB - začínáme se signály. BEN - technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-200-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor