Detail předmětu

Odborná praxe

FEKT-MPC-OPDAk. rok: 2024/2025

Odborná praxe se zaměřením na elektrotechniku a audio inženýrství v celkové délce trvání 4 týdnů (160 hodin) absolvovaná v podnicích a firmách, případně v nahrávacích studiích provozovaných fyzickými osobami, v příspěvkových organizacích jako jsou divadla a produkční společnosti, nebo ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, mimo VUT v Brně. Student má možnost zvolit tuzemskou i zahraničí firmu. Praxi si zařizuje student sám. Praxi je třeba konat mimo dobu pravidelné výuky (zejména v letním prázdninovém období) od začátku do konce bakalářského studia na FEKT VUT. Před nástupem na praxi je nutné schválení tématu, které bude řešit student v konkrétní firmě, garantem předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet na základě vypracování zprávy o náplni praxe a dosažených výsledcích v rozsahu minimálně 10 stran formátu A4 a její prezentace podle pokynů garanta předmětu. Zpráva musí být potvrzena pracovištěm, kde student praxi vykonal.
tudent vypracuje zprávu o řešení zadaného problému a dosažených výsledcích. Zpráva musí být potvrzena firmou, ve které student odbornou praxi vykonával.

Učební cíle

Cílem předmětu je absolvování odborné praxe se zaměřením na elektrotechniku a audio inženýrství v podnicích a firmách, případně ve výzkumných a vývojových ústavech a institucích, a to v tuzemsku i v zahraničí.
Absolvent předmětu je schopen:
- Diskutovat problémy vzniklé při práci na odborném úkolu
- Aplikovat znalosti získané v odborných předmětech v praxi
- Analyzovat problémy vzniklé při odborné práci
- Navrhnout řešení zadaného úkolu z oblasti elektrotechniky vymezené absolvovanými odbornými předměty během studia

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor