Detail předmětu

Orchestrální hra 1

FEKT-MPC-OHR1Ak. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na komorní a orchestrální repertoár (skladby o více než osmi hráčích), interpretace rozdílných hudebních období (baroko, klasicismus, romantismus, hudba 20. století), specifické úkoly společného provozování hudby.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s komorním a orchestrálním repertoárem a specifickými úkoly společného provozování hudby.
Absolvent předmětu je schopen:
- charakterizovat problematiku frázování v rámci většího počtu interpretů,
- popsat smykové techniky a ladění smyčcových nástrojů,
- charakterizovat ladění dechové harmonie,
- popsat dynamiku a barevnou vyváženost jednotlivých orchestrálních skupin.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Beck, J.. Encyclopedia of percussion - Garland Publishing N.Y., 1998.
Blades, J.: Percussion Instruments and their History - London: Faber and Faber, 1975.
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Kotek, M.: Bicí nástroje – Panton, Praha, 1983.
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha 1977
Špelda, A.: Hudební akustika – SPN, Praha 1971

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor