Detail předmětu

Kreativní osobnost 2

FEKT-MPC-KOS2Ak. rok: 2024/2025

Člověk a realita a jejich vzájemná interakce, komunikační schémata. Psychické procesy s důrazem na uchopování reality - obecná psychologie. Úvahy o osobnostních pozicích - sociální psychologie a psychologie osobnosti. Rozvoj kreativity a základní principy psychologie umění. Cvičení na podporu aktivace a energetizace organizmu, relaxační techniky.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Pro zapsání předmětu nejsou nutné žádné prerekvizity.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za 50% účast na přednáškách.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvoj osobnostních potenciálů studentů s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti a seznámit studenty s chováním osobnosti ve společenském styku a správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích
Absolvent předmětu je schopen:
- ovládat chování osobnosti ve společenském styku,
- zvolit správnou psychofyzickou reakcí v životních situacích,
- vylepšit svůj osobnostní potenciál s důrazem na směřování ke kreativní osobnosti.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Vášáryová, M.: Diskrétní průvodce - Co možná nevíte o společenském chování, PRAGMA 1999.
Smejkal, V., Bachrachová, H. : Lexikon společenského chování. Praha, Grada Publishing 2002.
Atkinson, R. : Psychologie, Portál 2003
De Vito, J.A.: Základy mezilidské komunikace, Grada 2008.
Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Praha, Academia 1995.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor