Detail předmětu

Instrumentace 1

FEKT-MPC-IN1Ak. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na osvojení možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky a techniky hry se zaměřením na orchestrální nástroje. Studium komorních a orchestrálních partitur, praktické instrumentační studie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány schopnosti charakterizovat smyčcové, dechové, žesťové a bicí nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a schopnost vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojení specifických možností hudebních nástrojů pro jejich využití v instrumentaci, stávající a nové kombinační techniky se zaměřením na orchestrální nástroje, analytické studium komorních a orchestrálních partitur.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat nástroje jednotlivých orchestrálních skupin,
- popsat standardní a rozšířené techniky hry a způsob jejich zápisu,
- určit souvislostí mezi hudebními nástroji na základě vztahů akustických, historických a sémantických,
- analyzovat komorní a orchestrální partitury a nahrávky,
- vytvořit studie pro sólové nástroje a komorní sestavy,
- připravit teoretický i praktický rozbor možností hudebního nástroje.

Základní literatura

Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace – Panton, Praha, 1967
Emmnert František: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Forró Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha 1996.
Schaeffer, P.: Kontkrétní hudba – Supraphon, Praha, 1971
Slabý, Zdeněk K., Slabý Petr: Svět jiné hudby - Volvox Globator, Praha, 2002.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Strunné nástroje smyčcové Strunné nástroje drnkací Strunné nástroje kladívkové Dechové nástroje dřevěné s hranou Dechové nástroje dřevěné s jedním plátkem Dechové nástroje dřevěné s dvěma plátky Varhany

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Strunné nástroje smyčcové Strunné nástroje drnkací Strunné nástroje kladívkové Dechové nástroje dřevěné s hranou Dechové nástroje dřevěné s jedním plátkem Dechové nástroje dřevěné s dvěma plátky Varhany