Detail předmětu

Interaktivní elektronika

FEKT-MPC-INEAk. rok: 2024/2025

Seznámení s prostředím Pure Data (PD), využití existujících PD patchů, aplikace prostředí Pure Data při zpracování externích podnětů, tvorba komplexnějších hudebních interaktivních systémů v prostředí Pure Data, využití externích VST modulů, seznámení s komerčními řešeními pro interaktivní elektroniku, tvorba vlastního interaktivního díla.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování individuálního projektu v prostředí Pure Data.
Pro získání zápočtu je nutné zpracovat individuální projekt v prostředí Pure Data. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s prostředím Pure Data a jeho využitím v oblasti interaktivní elektroniky.
Absolvent předmětu je schopen:
- využít existující komplexní Pure Data "patche" (Live Builder, Loopool, RRadical),
- kategorizovat a využít v prostředí Pure Data externí podněty,
- využít abstrakcí jako stavebních bloků sdílených mezi více interaktivními programy,
- využít komunikaci počítačovou sítí mezi systémy Pure Data a MAX/MSP.

Základní literatura

Fränk Zimmer: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), ISBN: 3936000379, Wolke Verlagsges, 175 stran.
KAVAN, Jan. Pure Data: platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 8074600335, 234 stran. (CS)
Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music, online: http://crca.ucsd.edu/~msp/techniques.htm.
Syrový, Václav: Hudební akustika, AMU, 2003, ISBN: 8073319012

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor