Detail předmětu

Hudební režie 1

FEKT-MPC-HRE1Ak. rok: 2024/2025

V tomto předmětu si studenti prohloubí znalost barev jednotlivých nástrojů a dále procvičí zabezpečení dynamické, intonační a tempové kontinuity jednotlivých záběrů. Seznámí se s dalšími formami zápisu hudebních děl různých hudebních stylů a žánrů. Prohloubí si spolupráci členů nahrávacího týmu s ohledem na psychologické aspekty komunikace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je požadována schopnost rozlišovat komponenty hudebního záznamu, barvu nástrojů, dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 20 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prohloubit znalosti získané v rámci bakalářského studia, zejména rozlišení komponent hudebního záznamu, barvy nástrojů, vytvoření dynamické kontinuity a jednoty tempa jednotlivých záběrů atd.
Absolvent předmětu je schopen ve vysoké míře:
- rozlišovat komponenty hudebního záznamu,
- analyzovat a charakterizovat barvu hudebních nástrojů,
- rozlišovat dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku,
- dokázat pracovat v týmu,
- aplikovat při práci psychologické aspekty práce hudebního režiséra.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000.
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2.
Vlachý, V.: 220 užitečných rad pro muzikanty, kteří se chystají natáčet v hudebním studiu, Muzikus 2000.
Šíp, L.: Pěvci před mikrofonem, Praha 1960.
Emmnert, F.: Poznámky k instrumentaci I, II - JAMU, Brno, 1997, 2000.
Burghauser, J., Špelda, A.: Akustické základy orchestrace, Praha, Panton 1967

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor