Detail předmětu

Filmová tvorba 1

FEKT-MPC-FTV1Ak. rok: 2024/2025

Předmět podporuje vlastní kreativitu studenta pomocí praktických cvičení, v jejichž průběhu vznikají audiovizuální etudy. Studenti se seznámí s funkcí zvukového a světelného příběhu, zpracováním abstraktních konceptů a lineárních a nelineárních příběhů, věnují se a analýze vlastní audiovizuální umělecké tvorby i tvorby českých a zahraničních tvůrců.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost ovládání kamery a programu pro střih videa.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za realizaci individuálního projektu.
Pro získání zápočtu je nutné vypracovat individuální projekt. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je osvojit si metody realizace audiovize a formou cvičení vytvořit několik studijních projektů.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat metody realizace v audiovizi,
- popsat funkci zvukové a světelné imprese,
- vytvořit lineární a nelineární příběh,
- charakterizovat funkci pohybu jako kompozičního prvku,
- stručně popsat a analyzovat audiovizuální tvorbu českých a zahraničních tvůrců.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha.
Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie.
Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995.
Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU.
Reisz Karel: Umění filmové skladby. skripta FAMU.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor