Detail předmětu

Dějiny vokální hudby 2

FEKT-MPC-DVH2Ak. rok: 2024/2025

Vokální projevy v antice, vznik gregoriánského chorálu, počátky vícehlasu, druhy a žánry v období gotiky, renesance a manýrismu (mše, moteto, píseň, madrigal, chanson). Druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská (opera benátská, římská, neapolská, druhy zábavné hudby) a duchovní (mše, kantáta, oratorium, pašije, moteto). Vokální hudba v období romantismu, její estetika v německých zemích. Vznik německé romantické písně, německé romantické opery a hudebního dramatu (Richard Wagner). Období pozdního romantismu (Richard Strauss, Gustav Mahler). Vokální hudba ve 20. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány všeobecné kultirní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit posluchače s dějinami evropské vokální hudby od antiky po období romantismu a ve 20. století.
Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat doklady o vokálních projevech v antice,
- popsat formy gregoriánského chorálu a počátky vícehlasu,
- charakterizovat druhy a žánry hudby gotiky, renesance a manýrismu,
- charakterizovat druhy a žánry hudby baroka a klasicismu - hudba světská a duchovní,
- popsat dílo hlavních představitelů epoch vokální hudby.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava : Hudobné centrum , 2003.
CHAILLEY, Jacques. 40 000 let hudby. Praha : Státní hudební vydavatelství , 1965.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
TROJAN, Jan. Dějiny opery. Praha : Paseka , 2001.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor