Detail předmětu

Dějiny hudby 18. a 19. st. 2

FEKT-MPC-DHU2Ak. rok: 2024/2025

Vznik klasicismu a jeho charakteristické znaky, vznik sonátové formy, nových orchestrálních a komorních druhů. Haydn, Mozart, Beethoven, čeští skladatelé. Vznik romantismu a jeho charakteristické znaky obecně, romantismus v hudbě, jeho představitelé a nejdůležitější projevy, programní hudba. Novoromantismus, symfonická báseň, hudba na konci 19. století.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Je požadována znalost dějin hudby do 18. st. (hudba starověkých civilizací, jednohlas a vícehlas v evropské hudbě, opera, komorní a orchestrální barokní formy).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné prokázání znalostí u ústního pohovoru.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení s hlavními proudy evropské hudby v období klasicismu, romantismu a novoromantismu.
Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat předpoklady vzniku nového slohu,
- popsat sonátovou formu a její využití,
- charakterizovat nové orchestrální a komorní druhy, symfonie, smyčcové kvarteto,
- charakterizovat dílo Haydna, Mozarta, Beethovena a českých skladatelů období klasicismu.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn - Mozart - Beethoven. Bratislava : Hudobné centrum, 2005.
KOUBA, Jan. ABC hudebních slohů : od raného středověku k W. A. Mozartovi. Praha : Supraphon, 1988.
PEČMAN, Rudolf. Sloh a hudba 1600-1900 : problémy, otázky, odpovědi. Brno : Masarykova univerzita , 1996.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-TECH , libovolný ročník, letní semestr, volitelný
    specializace AUDM-ZVUK , libovolný ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor