Detail předmětu

Zpracování multimediálních dat

FEKT-MKC-ZMDAk. rok: 2024/2025

Předmět Zpracování multimediálních dat detailně popisuje principy komprese digitálních obrazů a videosekvencí. Zabývá se podrobnou analýzou technik, které jsou využívány v současných kompresních standardech JPEG, MPEG, H.26x. Dále se zaměřuje na ochranu zejména obrazových dat technikami vodoznačení, streamovacími technikami a Digital Rights Managementu (DRM). 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia a základní znalosti o kompresích digitálního obrazu a videu. Je požadována základní znalost jazyku JAVA. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Maximum 20 bodů je uděleno za práci v počítačových cvičeních. Za vypracování projektů je uděleno maximálně 20 bodů. Závěrečná zkouška je hodnocena maximem 60 bodů.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem je podat studentům dostatek informací pro orientaci v oblasti zpracování obrazových dat a videosekvencí, jejich zabezpečení a přenos v IP sítích. 


Absolvent předmětu je schopen:

- popsat a vysvětlit základní parametry digitálního obrazu a videa,

- popsat a vysvětlit postup při měření kvality digitálního obrazu a videa,

- pospat a vysvětlit transformace využívané při kompresích obrazu videa,

- vysvětlit entropické kódování využívané při kompresích obrazu videa,

- vysvětlit principy odhadu a kompenzace videa používané v kompresních standardech pro video,

- popsat a implementovat jednotlivé části komprese JPEG a MPEG,

- popsat současné kompresní formáty, definovat jejich výhody a nevýhody,

- orientovat se v prostředí přenosu multimediálních dat skrze Internet,

- vysvětlit principy zabezpečení multimediálního obsahu.

 

Základní literatura

Salomon, D. Data Compression: The Complete Reference (EN)
ČÍKA, P. Zpracování multimediálních dat pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO (skripta). 2014. ISBN: 978-80-214-5062- 2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Úvod do komprese multimediálních dat
2) Kvantizace, prediktivní kódování v obraze
3) Odhad pohybu ve video sekvencích
4) Transformace obrazu (DCT, DWT, WHT)
5) Entropické kódování
6) Metody SPIHT, EZW užívané při DWT, JPEG-2000
7) Standard JPEG, MPEG-1
8) Standard MPEG-2
9) Standard MPEG-4, H.264
10) Základní metody filtrace obrazu
11) Digitální vodoznaky v obraze a videu
12) Multimediální databáze (MPEG-7)
13) Multimediální protokoly

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V laboratorních cvičeních je využíván jazyk JAVA
DCT a její aplikace při kompresi obrazu
Haarova transformace obrazových dat
Měření chybovosti při odhadu pohybu-FULL SEARCH
Měření chybovosti při odhadu pohybu-THREE-STEP SEARCH
Ztráta obrazové informace při kvantizaci
Entropické kódování ve videokodecích