Detail předmětu

Seminář TIT

FEKT-MKC-STTAk. rok: 2024/2025

Předmět obsahuje především témata z oblastí chytrých technologií, internetu věcí IoT a obecně Průmyslu 4.0, moderní kryptografie, mobilních sítí 4G/5G, zelených komunikací, LoRa technologie, e-komerce a e-správy, lokalizačních technik, softwarově definovaných sítí SDN, kritické infrastruktury, moderních optických přenosů a dalších atraktivních oblastí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Studenti musí mít základní znalosti z telekomunikační a informační techniky na magisterské úrovni.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Předmět MPC-STT / MKC-STT je zakončen zápočtem. Aby student zápočet získal, tak musí splnit následující kritéria:

 • Účast na všech 5 přednáškách.
  • Na závěr každé přednášky bude přednášejícím diskutována určitá otázka či dílčí problematika (přednášející představí také správnou odpověď). Z těchto otázek bude sestaven závěrečný test v e-Learningu.
 • Absolvování závěrečného testu a dosažení 100 % správných odpovědí.
  • Online test bude tvořen z 5 otázek prezentovaných na přednáškách (viz výše).
  • U každé otázky budou na výběr 4 odpovědi (A, B, C, D), z nichž právě jedna odpověď bude správná.
  • Pro úspěšné složení testu je třeba odpovědět správně na všech pět otázek a získat tedy plných pět bodů.
  • Test můžete skládat kdykoli v období od 1.5. 8:00 hod do 8.5. 23:59 hod a není třeba nikde se na něj hlásit. V případě, že neodpovíte správně na všech 5 otázek, můžete test opakovat. Opakování je však možno až po 12 hodinách. Máte tedy k dispozici cca 14 termínů.

 

Učební cíle

Cílem předmětu je dát studentům přehled o aktuálních tématech v oblasti komunikačních a informačních technologií. V semináři budou prezentovány trendy a výhledy do budoucna v oblasti studia a to jak pracovníky VUT, tak odborníky z praxe. Seminář je zařazen v posledním ročníku magisterského studia a vhodně doplní poznatky z předchozích let s vizí pro budoucnost.
Absolvent předmětu je schopen:
- praktikovat znalosti z moderních trendů komunikačních a informačních systémů
- odhadovat budoucnost pokročilých komunikačních a informačních systémů
- analyzovat stávajícím i nově vznikajícím problémy
- posoudit aktuální stav oboru v praxi
- naplánovat chytré technologie budoucnosti
- zdůvodnit vliv technologií na život

Základní literatura

PAVLÍČEK, Antonín, GALBA, Alexander, HORA, Michal. Moderní informatika. Praha: Professional Publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-6-9. (CS)
OULEHLA, Milan, JAŠEK, Roman. Moderní kryptografie, Praha: IFP Publishing, 2017. ISBN 978-80-87383-67-4 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MKC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Přednáška • Téma: Trends in Modern Enterprise Networks , přednášející: Miroslav Jagoš, Kyndryl 2. Přednáška • Téma: Penetrační testování v praxi, přednášející: Tomáš Malec, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) 3. Přednáška • Téma: Video Processing in FPGA, přednášející: Tomáš Šulc, Novanta Inc. 4. Přednáška • Téma: Maritime communications: trends & directions přednášející: Ing. Salwa Saafi, VUT v Brně & Tampere University 5. Přednáška • Téma: Elasticity in Cloud Systems , přednášející: Dr. Konstantinos Antonis, associate professor, Department of Physics, University of Thessaly, Greece