Detail předmětu

Služby komunikačních systémů

FEKT-MKC-SKSAk. rok: 2024/2025

Předmět se věnuje službám poskytovaným soudobými telekomunikačními systémy. Nezbytné znalosti získají studenti z technologií, které se stále využívají, i když nikoli prioritně, tedy se službami ISDN a s Asynchronním přepravním způsobem ATM.  Důraz je však kladen na soudobé technologie jako je xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) a na s moderním přenosem spojeným signalizačním systémem SS7,  Řídicí sítí telekomunikací TMN a na kvalitu služby QoS.  Dále je obsahem Internet protokol verze 6, návaznost na IPv4, referenční model OSI versus síťová architektura TCP/IP. Další části jsou věnovány pasivním optickým sítím PON, využití celočíselného programování v současných sítích a vlnovému multiplexu WDM.

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen:
- vysvětlit základní pojmy konvergovaných komunikačních sítí,
- definovat vlastnosti sítí typu Ethernet,
- pojmenovat zákonitosti IPv4,
- vyjádřit vlastnosti multimediálních služeb,

Obecně jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby znalé pro samostatnou činnost“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

0 - 30 bodù za vypracování samostatných prací,
0 - 70 bodù písemná zkouška za podpory e-learning, povinná část pro absolvování předmětu, volitelně ústní zkouška s písemnou přípravou.
Zkouška je zaměřena na ověření orientace v problematice služeb komunikačních sítí a pasivních optických sítí PON.Laboratorní výuka je povinná, řádné omluvené zmeškané laboratorní cvičení lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům rozšířenou orientaci ve službách komunikačních systémů se zaměřením na kvalitu služby QoS a orientovat se na rozvoj pasivních optických sítí. 

 

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat služby poskytované soudobými komunikačními sítěmi,
- teoreticky rozebrat technologie související se službami xDSL,
- zdůvodnit současný stav využití ISDN,
- shrnout vlastnosti ISDN,
- srovnat ATM a další možnosti vysokorychlostního přenosu,
- posoudit vytváření buněk ATM ve vztahu ke službám,
- navrhnout signalizaci pomocí SS7,
- kategorizovat kvalitu služeb QoS,
- popsat možnosti Řídící sitě telekomunkací TMN,
- rozebrat topologii Pasivních optických sítí PON a způsob komunikace v nich,
- posoudit aktivační proces koncové jednotky v síti GPON,
- využít celočíselné programování v současných sítích,
- analyzovat IP přenos sítí Wavelength division multiplexing (WDM),
- porovnat IPv6 v návaznosti na IPv4 a referenční model OSI versus síťová architektura TCP/IP. 


Základní literatura

ŠKORPIL,V.: Služby telekomunikačních sítí. VUT, Brno 2014. (CS)
ŠKORPIL, V., VYCHODIL, P., KAPOUN, V. Efektivní využití přenosu informací pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO, Brno 2015 (CS)

Doporučená literatura

KLČOVÁ, H., SODOMKA, P. Informační systémy v podnikové praxi, 2. vydání. Computer Press, Brno 2011. ISBN 978-8025128787. (CS)
FARLAND, S., SAMBI, M., SHARMA, N., HOODA, S. IPv6, kompl. průvodce nasaz. v podnik. sítích. Computer Press, Brno 2011. ISBN 978-8025136843. (CS)
FARMER, J., LANE, B., BOURG, K., WANG, W. FTTx Networks, Technology Implementation and Operation. Morgan Kaufmann Elsevier, 2016. ISBN 978-0-12-420137-8. (CS)
ODOM,W., HEALY,R., MEHTA,N. Směrování a přepínání sítí. CPress, Brno 2009. (CS)
BLACK, V.: Voice over IP. Prentice Hall, London 2002. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Služby poskytované soudobými komunikačními systémy – obecný rozbor. 2. Integrované služby digitální sítě – ISDN. Základní a primární přístup, referenční model účastnické přípojky ISDN, strukturu rámce na rozhraní S a U, napájení terminálů. 3. Asynchronní přepravní způsob - ATM. Princip ATM, třídy služeb, buňka ATM a vrstvový model. Synchronizace, virtuální cesta a virtuální kanál, třídy služeb, síťové prvky ATM. 4. Technologie související se službami xDSL (ADSL, SDSL, HDSL, VDSL) včetně teoretického rozboru, spojení, referenční model, modulace, rušivé vlivy v ADSL, přeslechy. 5. Signalizační systém SS7. Vlastnosti SS7, signalizační síť, výstavba SS7, část přenosu zpráv MTP, uživatelské části, dynamické směrování v síti, management SS7. 6. Internet protokol verze 6, návaznost na IPv4, referenční model OSI versus síťová architektura TCP/IP. 7. Kvalita služeb QoS. Telecommunication Management Network – TMN. 8. Telekomunikační služby z pohledu ekonomiky 9. Pasivní optické sítě PON, topologie sítí PON a způsob komunikace. 10. Vývoj PON a jejich rozdíly z pohledu fyzické a transportní vrstvy. 11. Aktivační proces koncové jednotky v síti GPON. 12. Využití celočíselného programování v současných sítích, síť jako graf, rozdělení zátěže z pohledu ceny přenosu. 13. IP přenos sítí Wavelength division multiplexing (WDM), CWDM, DWDM, TDM versus WDM, Routing and Wavelength Assignment (RWA).

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Simulace NG PON2 2. DBA-PON2 3. Analýza IP protokolu a VoIP 4. CISCO bezpečnost 2024 5. Fyzická vrstva GNPy 6. Konfigurace BIG-IP APM 7. 100G lab 8. Úvod do SDN 9. IPv6 konvergované sítě 10. Optické zesilovače v prostředí GNPy