Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MKC-M2EAk. rok: 2024/2025

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání programu MKC-EKT. Práce je zaměřena na vyhledání informací, jejich prostudování a zpracování rešerše o zvoleném tématu. Následně je navrženo vlastní technické řešení a vypracována písemná zpráva. Předmět je započten po obhájení práce před hodnoticí komisí. Po úspěšné obhajobě projekt pokračuje jako závěrečná diplomová práce (MKC-MSE).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné magisterské technické práce.
Absolvent předmětu je schopen: (a) samostatně realizovat technický projekt; (b) vytvořit k projektu technickou zprávu; (c) projekt obhájit.

Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatná práce studenta při zpracování individuálního technického projektu.