Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MKC-MSNAk. rok: 2024/2025

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání. Téma diplomové práce je pokračováním tématu Semestrálního projektu, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu a po jeho akceptování vedoucím práce na oborovém ústavu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Vstupní znalosti

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování semestrálního projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce.
Absolvent předmětu je schopen (1) samostatně realizovat technický projekt, (2) vytvořit k projektu technickou zprávu, (3) projekt obhájit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostané zpracování diplomové práce pod odborným vedením.