Detail předmětu

Diplomová práce

FEKT-MKC-MSEAk. rok: 2024/2025

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání programu MPC-EKT. Téma diplomové práce je pokračováním tématu Semestrální práce MPC-M2E, který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení diplomové práce a po jeho akceptování vedoucím práce na oborovém ústavu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

20

Vstupní znalosti

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování semestrálního projektu .

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky udělení zápočtu v předmětu diplomová práce:
* V závěrečné práci jsou řešeny cíle stanovené ve schváleném zadání.
* Závěrečná práce splňuje formální náležitosti stanovené šablonou práce.
* Obsah práce byl v průběhu řešení dostatečně konzultován s vedoucím práce.
* Rozpracovaná verze textu práce byla poskytnuta vedoucímu práce k nahlédnutí a připomínkování v dostatečném předstihu před jejím odevzdáním.

Diplomovou práci hodnotí komise pro státní závěrečné zkoušky.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce.
Absolvent předmětu je schopen: (a) samostatně realizovat technický projekt; (b) vytvořit k projektu technickou zprávu; (c) projekt obhájit.

Základní literatura

Podle tématu práce. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EKT magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostatná práce studenta při zpracování individuální technické diplomové práce.