Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-MKC-MPNAk. rok: 2024/2025

Úvodní část samostatné technické práce studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na oborových ústavech oboru SEE. Téma je zadáno ve shodě s platnými studijními předpisy a může být odvozeno od budoucího tématu diplomové práce. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná diplomová práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Absolvování odborných povinných a volitelných předmětů, ve kterých student získá znalosti z oblasti vymezené zaměřením semestrálního projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnoceno je výsledné zpracování zadaného problému. Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je získání alespoň 50 bodů v hodnocení odevzdané práce.
Kontrola je založena na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování úvodní studie samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborových ústavů.
Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EEN magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování úvodní studijní části individuálního technického projektu.