Detail předmětu

Datové struktury a algoritmy

FEKT-MKC-DSAAk. rok: 2024/2025

1. Reprezentace informace - objektově orientovaný návrh
2. Reprezentace informace – úvod do datových struktur, abstraktní datové typy
3. Spočítatelnost a složitost, deterministické a nedeterministické automaty
4. Reprezentace informace - lineární datové struktury
5. Reprezentace informace – stromové datové struktury
6. Reprezentace informace – grafy
7. Zpřístupnění informace - Kostra grafu
8. Zpřístupnění informace - hledání cesty v grafu
9. Zpřístupnění informace – dolování znalostí z báze dat
10. Zpřístupnění informace – Optimalizace
11. Zpřístupnění informace – prohledávání stavového prostoru, genetické algoritmy
12. Procesy, vlákna a paralelní výpočty
13. Paralelní, sekvenční a náhodné algoritmy. Distribuované algoritmy

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

závěrečná zkouška
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem kurzu je seznámit studenty s teorií informace, variantami reprezentace informace, metodami zpřístupnění informace a způsoby dolování informací z dat s využitím výpočetních systémů.
Absolventi jsou schopni návrhu a implementace různých forem abstraktních datových typů a jeho aplikaci na řešení konkrétních problémů. Pro jejich řešení si umí použít lineární, stromové a grafové datové struktury, dále pak vyhledávat v datových strukturách a využít genetické algoritmy pro prohledávání stavového prostoru a optimalizaci.

Základní literatura

Burget, R., Teoretická Informatika, VUT v Brně, ISBN: 978-80-214-4897-1, 2013 (CS)
Burget, R., Teoretická informatika - cvičení, VUT v Brně, 2014 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor