Detail předmětu

Bezpečnost komunikačních systémů

FEKT-MKC-BKSAk. rok: 2024/2025

Moderní civilizace závisí na správném fungování komunikačních systémů. Bezpečnosti těchto systémů proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování předmětu budou mít studenti komplexní přehled o možných metodách zabezpečení komunikačních systémů. Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména kryptografických ochran, ochran komunikace, technikám řízení přístupu a zabezpečení počítačů. Cvičení jsou výpočetní a jsou určena k upevňování teoretických znalostí a ke kvantitativnímu posuzování různých typů ochran. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Nejsou požadovány žádné speciální znalosti.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Za splnění výpočetních cvičení lze získat 20 bodů a za zkoušku 80 bodů. Zkouška je písemná a je zaměřena na ověření toho, zda student dokáže odborně a srozumitelně vysvětlit principy různých typů zabezpečení komunikačních systémů.   Numerická cvičení jsou povinná.Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled v oblasti bezpečnosti komunikačních systémů.


Absolvent předmětu je schopen:
• vysvětlit principy symetrických kryptosystémů,
• vysvětlit principy asymetrických kryptosystémů,
• vysvětlit principy fungování ochran komunikace,
• vysvětlit principy fungování systémů řízení přístupu,
• vysvětlit principy fungování ochran počítačů,
• vysvětlit principy emisních ochran,
• vysvětlit princip metod hodnocení bezpečnosti.

Studijní opory

stránka předmětu na e-learningu 

Základní literatura

BURDA K.: Bezpečnost komunikačních systémů. Vysoké učení technické v Brně, Brno 2013. (CS)

Doporučená literatura

ROSS J. A.: Security Engineering. Wiley Publishing, Indianopolis, 2008. (EN)
BURDA, K.: Aplikovaná kryptografie. VUTIUM, Brno 2013. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-TIT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základy kryptografie
2. Symetrické kryptosystémy
3. Asymetrické kryptosystémy
4. Bezpečné komunikační protokoly
5. Protichybové kódy
6. Ochrana komunikačních kanálů
7. Skrytí a anonymizace komunikace
8. Řízení přístupu
9. Zálohování dat
10. Počítačová bezpečnost
11. Kompromitační a parazitní kanály
12. Řízení a hodnocení bezpečnosti
13. Rezerva 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Aplikace teorie utajení informace
2. Fungování symetrické kryptografie
3. Fungování asymetrické kryptografie
4. Aplikace bezpečných komunikačních protokolů
5. Aplikace protichybových kódů
6. Aplikace metod rozprostření spektra signálu
7. Aplikace mechanismů skrytí komunikace
8. Aplikace mechanismů řízení přístupu
9. Aplikace teorie zálohování dat
10. Aplikace mechanismů ochrany SW a OS
11. Aplikace emisních ochran
12. Aplikace metod analýzy a zvládání rizik
13. Rezerva