Detail předmětu

Zvukový software

FEKT-BPC-ZSWAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na ovládnutí práce s různým software pro editaci, produkci a mastering zvukových nahrávek. Výuka předmětu probíhá formou počítačových cvičení a získané dovednosti jsou ověřovány pomocí dvou samostatných projektů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti struktury mixážních pultů, principů nedestruktivní editace zvukových souborů, principů harddisk recordingu, formátů zvukovvých souborů a základní znalosti protokolu MIDI a počítačové notografie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet je udělen za odevzdání dvou samostatných prací ve zvukovém editačním a produkčním software. Minimální rozsah vypracování jednotlivých samostatných prací stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechna počítačová cvičení v řádných nebo náhradních termínech. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty formou počítačových cvičení s prací s nejvíce používaným software pro editaci, produkci mastering zvukových nahrávek.
Absolvent předmětu je schopen:
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro editaci zvuku
- provádět mastering v běžných software pro editaci zvuku
- nahrávat a editovat zvukové soubory v běžných software pro zvukovou produkci
- využívat integrovaný mixážní pult a zvukové rozhraní v běžných software pro zvukovou produkci
- nahrávat a editovat MIDI data v běžných software pro zvukovou produkci
- aplikovat běžné efekty a efekty v reálném čase v běžných software pro zvukovou produkci a pro editaci zvuku
- využívat automatizaci a dálkové řízení parametrů a funkcí v běžných software pro zvukovou produkci
- ovládat počítačem podporovanou zvukovou produkci
- provádět editaci zvukové složky multimediálních dat různých formátů

Základní literatura

Forró, D.: Počítače a hudba,Grada, Praha 1994. ISBN: 80-85623-57-9 (CS)
JIRÁSEK, O. Kytara a počítač. Computer Press, Brno, 2005. ISBN 80-251-0843-0 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor