Detail předmětu

Vybavení studia 2

FEKT-BPC-VS2Ak. rok: 2024/2025

Hudební efekty měnící výšku, sílu a délku signálu a efekty kombinované, techniky mixování, zvukové formáty, problematika ozvučování, praktická práce s počítačovými systémy zpracování zvuku, hard-disc recordery, anglická odborná terminologie, nedostatky zvukového matriálu, umělý dozvuk.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vícestopé nahrávky a vypracování jejího mixu. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti vybavení EA studia podle osnov předmětů Vybavení studia 1 a 2.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebními efekty měnící výšku, sílu a délku signálu a efekty kombinovanými, s technikami mixování, zvukovými formáty, problematikou ozvučování, praktickou prací s počítačovými systémy zpracování zvuku, hard-disc recordery, anglickou odbornou terminologií, s nedostatky zvukového matriálu a umělým dozvukem.
Absolvent předmětu je schopen:
- popsat princip efektů měnících výšku, délku a sílu signálu,
- popsat techniky mixování,
- vyjmenovat používané zvukové formáty a charakterizovat je,
- aplikovat svoje znalosti při ozvučování,
- popsat počítačové systémy zpracování zvuku a hard-disc recordery,
- charakterizovat nejčastější vady zaznamenaného materiálu a jejich odstraňování,
- popsat principy optimálního využití dozvukových zařízení.

Základní literatura

FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
JIRÁSEK, O. Kytara a počítač. Praha: Nakladatelství Computer Press, a.s., 2006. 296 s. ISBN 80-251084-3-0. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Parametry mikrofonů a jejich uplatnění v praxi: citlivost, THD, vlastní šum, dynamický rozsah, SPL, směrovost, kmitočtový rozsah Nahrávací řetězec analogový a digitální Párové mikrofonní techniky Zkreslovače a jejich parametry Psycho-akustické veličiny (subjektivní hlasitost, výška, délka, ostrost, hrubost, fluktuační síla, tonalita) a jejich jednotky Syntezátory – druhy syntéz a modulací, jejich schémata s parametry Měření spektra – těžiště, šířka, plochost, šikmost, špičatost

Laboratorní cvičení

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Parametry mikrofonů a jejich uplatnění v praxi: citlivost, THD, vlastní šum, dynamický rozsah, SPL, směrovost, kmitočtový rozsah Nahrávací řetězec analogový a digitální Párové mikrofonní techniky Zkreslovače a jejich parametry Psycho-akustické veličiny (subjektivní hlasitost, výška, délka, ostrost, hrubost, fluktuační síla, tonalita) a jejich jednotky Syntezátory – druhy syntéz a modulací, jejich schémata s parametry Měření spektra – těžiště, šířka, plochost, šikmost, špičatost