Detail předmětu

Střih zvukového záznamu

FEKT-BPC-SZZAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na analýzu komponent hudebního záznamu, barvy nástrojů, dynamické kontinuita, jednoty tempa jednotlivých záběrů a kontinuity celku, sestřih a navazování zvukových záběrů a editační práci v software ProTools.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování samostatného projektu - sestřihu zvukových záběrů v software ProTools.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty rozlišovat komponenty hudebního záznamu, barvu nástrojů, dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů, kontinuitu celku pro střih zvukového záznamu a základní editační práci se zvukovou nahrávkou v software ProTools.
Absolvent předmětu je schopen:
- rozlišit komponenty hudebního záznamu,
- analyzovat a charakterizovat barvu hudebních nástrojů,
- rozlišovat dynamickou kontinuitu, jednotu tempa jednotlivých záběrů a kontinuitu celku,
- provádět sestřih a navazování zvukového záznamu

Základní literatura

Vrzal, M. Střih záznamu hudby. Akademie múzických umění v Praze, Praha 2007. ISBN 978-80-7331-114-8 (CS)
Špelda, A.: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. (CS)
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)

Doporučená literatura

Syrový, V.: Akustická typologie přirozených zdrojů hudebních signálů. Výzkumná zpráva, AMU, Praha 2000. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor