Detail předmětu

Studiová praxe 1

FEKT-BPC-SP1Ak. rok: 2024/2025

V předmětu se studenti seznámí se stručnou historií technického vývoje zvukového záznamu a záznamové techniky, technikami střihu, získají přehled o vývoji realizace hudebního záznamu u nás v 50. - 90. letech, seznámí se s psychologickými a technickými aspekty nahrávání a úlohou zvukového režiséra. Studenti také získají stručný přehled o nahrávací technice, jejím využití a funkcí (mikrofony, mixážní pulty, dynamické procesory, monitory, záznamová zařízení, porovnání analogového a digitálního nahrávacího řetězce…).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů a zvukových barev. Student, který si zapíše předmět, by měl být schopen analyzovat zákonitosti skladby, posoudit důsledky pro interpretaci, charakterizovat hudební nástroje z hlediska tvorby tónu a herních technik a vytvořit instrumentační studii pro kombinaci nástrojů. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vytvoření vlastní zvukové nahrávky.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se záznamem zvuku, technikami střihu, nahrávací technikou, s aspekty nahrávání a zejména úlohou a postavením zvukového režiséra.
Absolvent předmětu je schopen:
- při tvorbě zvukové nahrávky využít různé techniky střihu,
- charakterizovat úlohu zvukového režiséra a technické aspekty nahrávání,
- vysvětlit funkci mikrofonů a správně je využít při nahrávání nejrůznějších sólových hudebních nástrojů a souborů,
- vysvětlit funkci mixážních pultů a využít je při nahrávání,
- vysvětlit funkci dynamických procesorů a využít je při nahrávání,
- vysvětlit funkci nahrávacích zařízení a monitorů a využít je při nahrávání,
- sestavit analogový a digitální nahrávací řetězec a charakterizovat jejich vlastnosti.

Základní literatura

VLACHÝ, V. Praxe zvukové techniky. Praha: Vydavatelství MUZIKUS, 1995. 257 s. ISBN 80-901537-6-3. (CS)
FORRÓ, D. Domácí nahrávací studio. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 248 s. ISBN 80-7169-231-X. (CS)
FORRÓ, D. Počítače a hudba. Praha: Grada Publishing, spol. s r. o.. 320 s. ISBN 80-85623-57-9. (CS)
ŠÍP, L., Nahrávání a reprodukovaná hudba, Praha, Stát. hudeb. vyd. 1961. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Úvod do studiové praxe. Seznámení s prostory a vybavením Nahrávacího studia Divadla na Orlí.

Laboratorní cvičení

24 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Stereofonní systémy a jejich využití v praxi, natáčení symfonického orchestru a postprodukce.
  2. Funkce produkčního, mistra zvuku, zvukového režiséra, hudebního režiséra a producenta ve studiu, plánování natáčení ve studiu a v autentických prostorech.
  3. Natáčení.
  4. Spolupráce s muzikanty a jejich vedení během natáčení, náležitosti poslechu a poslechová hygiena, natáčení rozhlasové hry.
  5. Natáčení.
  6. Prezentace zápočtových nahrávek.

Součástí semestru je rovněž natáčení komorní opery v sále Divadla na Orlí, které se koná v jeden týden semestru. Jedná se o pořízení záznamu ze všech večerů (5 až 6 představení). Účast na tomto natáčení je dobrovolná.