Detail předmětu

Poslechový seminář

FEKT-BPC-POSAk. rok: 2024/2025

Předmět je určen pro studenty bez hudebního vzdělání a studenty, kteří u talentové zkoušky získali nízký počet bodů, k získání požadovaných výchozích znalostí pro další studium programu Audio inženýrství specializace Zvuková produkce a nahrávání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu je nutné získat alespoň 60% bodů ze závěrečného poslechového testu
Účast na seminářích je povinná. Řádně omluvenou zameškanou výuku lze po domluvě s vyučujícím nahradit.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s akustickými, elektrofonickými a elektronickými hudebními nástroji, dějinami hudby, hudebními styly a žánry.
Absolvent předmětu je schopen:
- rozpoznat základní strunné, dechové a blanozvučné hudební nástoje
- rozpoznat hudební styl a žánr
- popsat historický vývoj hudby od starověku po současnost

Základní literatura

Zenkl, L.: ABC hudebních forem (CS)
Forró Daniel: Domácí nahrávací studio - Grada, Praha 1996. (CS)
Modr, A.: Hudební nástroje, Editio Supraphon, Praha, 1977 (CS)
Syrový, V. Hudební zvuk. Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, Praha, 1. vydání, 2009, ISBN 978-80-7331-161-2. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDB-TECH , 1. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor