Detail předmětu

Počítače a programování 2

FEKT-BPC-PC2TAk. rok: 2024/2025

Obecný úvod do algoritmizace, obecný úvod do objektově orientovaného programování, řídící sekvence jazyků vyšších řádů, aplikační programové prostředí jazyka JAVA Eclipse.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Znalost programovánní v ANSI C.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student může získat 15 bodů za půlsemestrální test, 15 bodů za individuální projekt v jazyce JAVA a 70 bodů za závěrečnou zkoušku.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Naučit studenty základním algoritmizačním návykům a objektově orientovánému programování. Vysvětlit základní vlastnosti a struktury jazyka JAVA a jejich využití. Připravit studenty na práci v prostředí JAVA Eclipse
Získání základních algoritmizačních návyků a dovednosti objektově orientovaného programování. Pochopení základních vlastností a struktur jazyka JAVA a získání schopnosti je využít. Schopnost základní práce v prostředí JAVA Eclipse.

Základní literatura

Keogh, J.: Java bez předchozích znalostí, Computer press, 2005, ISBN: 9788025108390 . (CS)
Pecinovský, R.: Myslíme objektově v jazyku Java -- kompletní učebnice pro začátečníky, Grada , 2008, ISBN: 978-80-247-2653-3. (CS)
Schildt , H.: Java: A Beginner's Guide, McGraw-Hill Education, 2014, ISBN: 978-0071809252. (EN)
Schildt , H.: JAVA 8 - výukový kurz, Computer Press, 2016, ISBN: 9788025146651. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-IBE bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

  • Program BPC-TLI bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Základy algoritmizace v jazyce JAVA: cykly, větvení, metody, základní datové typy (primitives), reference vs. ukazatele, proměnné, viditelnost proměnných.
2) Třídy a objekty. Základní datové typy (primitivy) vs. objekty. Reference. Viditelnost proměnných a atributů v rámci programu.
3) Dědičnost. Třída vs. abstraktní třída vs. rozhraní. Polymorfismus. Vnitřní třídy.
4) Výjimky a princip ošetřování neočekávaných událostí. Vyvolání výjimky. Vícenásobné vnoření výjimek a jejich ošetřování. Hierarchické členění výjimek. Tvorba vlastních výjimek.
5) Rekurze v programování. Princip rekurze a úvod do řešení problému pomocí rekurze.
6) Textové soubory a standardní vstup a výstup. Vstupně/výstupní datové proudy, práce se souborovým systémem, soubory, adresáře, vytváření, mazání, modifikace přístupových práv.
7) Pokročilé datové typy. Kolekce, seznamy ( ArrayList, LinkedList), množiny (HashSet, TreeSet), mapy (HashMap, TreeMap), iterátory. Procházení kolekcemi v cyklu.
8) Znakové řetězce, práce s řetězci. Výčtový typ, obálkový typ. Generické programování.
9) Ladění a testování programů. Jednotkové testy. Tvorba dokumentace.
10) Grafické uživatelské rozhraní. Událostmi řízené programování. Návrhový vzor Model-Pohled-Kontroler.
11) Více-vláknové zpracování. Procesy vs. vlákna. Atomicita. Synchronizace vláken. Uvíznutí vláken.
12) Principy objektově orientovaného návrhu programů. Návrhové vzory a jejich použití.
13) Správa větších projektů. Importování knihoven a práce s API. Tvorba vlastní knihovny.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Seznámení s vývojovým prostředím Eclipse. Základní datové typy a příkazy. Tvorba podmínek a cyklů.
2) Vytváření tříd a objektů. Komunikace mezi objekty. Statické datové položky a metody.
3) Vytvoření potomka rodičovské třídy. Překrývání konstruktorů a metod. Tvorba abstraktní třídy. Tvorba rozhraní.
4) Vyvolání výjimky. Ošetření výjimky. Vytvoření vlastní výjimky.
5) Implementace rekurzivního algoritmu. Ukázka následku nevhodné ukončovací podmínky.
6) Použití standardního vstupu. Použití standardního výstupu.
7) Otevření souboru. Čtení ze souboru. Zápisu do souboru. Serializace objektu.
8) Práce se seznamy (ArrayList a LinkedList). Práce s množinami (HashSet a TreeeSet). Práce s mapami (HashMap a TreeMap).
9) Použití obálkových typů. Použití výčtových typů. Tvorba a použití generické třídy.
10) Použití kontrolních výpisů. Použití integrovaného softwarového debuggeru. Tvorba a použití jednotkových testů. Ukázka automatizovaného generování dokumentace programu.
11) Tvorba jednoduchého grafického uživatelského rozhraní. Přidání grafických komponent s využití správce uspořádání. Práce s grafickou komponentou.
12) Spuštění a vytvoření nového vlákna. Ukázka synchronizace vláken. Realizace komunikace mezi vláky.
13) Ukázka dodržení návrhového principu SOLID. Ukázka dodržení návrhového principu Deméteřin zákon. Implementace návrhového vzoru Přepravce. Implementace návrhového vzoru Služebník.