Detail předmětu

Interaktivní technologie

FEKT-BPC-INTAk. rok: 2024/2025

Využití grafických programovacích prostředí, zejména aplikace Max/MSP/Jitter na platformě Windows a MacOSX, praktické seznámení studentů s možnostmi využití alternativních hardwarových zařízení (MIDI kontroler, Multitouchscreen, senzorický systém iCube, autorský hardware...). Praktické seznámení se základním prostředí programu Max/MSP 5. Společná realizace jednoduchých praktických projektů audio, video a 3D. Realizace drobných projektů s využitím alternativního hardwaru (Arduino, atd.). Realizace samostatného projektu k zápočtu. Všechny předváděné nástroje jsou určeny pro tvorbu interaktivních instalací, práci s obrazem a zvukem v reálném čase, multimediálních performancí a interaktivních divadelních prvků. Studenti aplikují znalosti na vlastní tvorbu (projekt).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Na znalosti studentů nejsou kladeny žádné zvláštní požadavky.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za aplikování získaných znalostí na vlastní tvorbu ve formě samostatného projektu.
Pro udělení zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení a realizovat samostatný projekt v prostředí Max/MSP/Jitter. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi využití tzv. grafických programovacích prostředí, zejména aplikace Max/MSP/Jitter na platformě Windows a MacOSX.
Absolvent předmětu je schopen:
- ovládat grafické programovací prostředí aplikací Max/MSP/Jitter,
- vytvořit praktické projekty v těchto prostředích,
- využít MIDI kontrolery k řízení parametrů v projektech,
- využít alternativní ovládací zařízení v projektech,
- realizovat projekty s využitím externího hardware.

Základní literatura

Cipriani, A., Giri, M. Electronic Music and Sound Design - Theory and Practice with Max/MSP - volume 1. Contemponet, 2010. ISBN 8890548401 (EN)
Winkler, T. Composing Interactive Music: Techniques and Ideas Using Max. The MIT Press, 2011. ISBN 9780262731393 (EN)
Margolis, M. Arduino Cookbook. O'Reilly Media, 2011. ISBN 0596802471 (EN)
Dawes, B. Analog in, Digital out - on interaction design. New Riders, 2007 ISBN0321429168 (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor