Detail předmětu

Hudební teorie 2

FEKT-BPC-HT2Ak. rok: 2024/2025

Základy harmonie, stylové epochy a hudební směry.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení a soustav ladění hudebních nástrojů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Za zkoušku ve formě testu je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů. Zkouška je zaměřena na znalosti hudební teorie podle osnov předmětů Hudební teorie 1 a 2.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy hudební teorie, nutnými pro další studium oboru.
Absolvent předmětu je schopen:
- spojit základní harmonické funkce,
- spojit charakteristické spoje v moll,
- vytvořit kadenci,
- rozvést septakord,
- vytvořit modulaci,
- vytvořit harmonický podklad pro sopránovou melodii,
- charakterizovat základní stylové epochy a hudební směry.

Základní literatura

Zenkl, L.: ABC hudebních forem
Kofroň, J,:: Učebnice harmonie

Doporučená literatura

Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949 (CS)
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961 (CS)
Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor