Detail předmětu

Hudební teorie 1

FEKT-BPC-HT1Ak. rok: 2024/2025

Základní pojmy hudební akustiky, hudební notace, tempová, výrazová a dynamická označení, alikvotní tóny, soustavy ladění hudebních nástrojů. Obecná hudební nauka. Stupnice, intervaly akordy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšné složení písemného testu, který se skládá ze 100 otázek každá za 1 bod. Pro úspěšné složení je potřeba získat minimálně 60 bodů.
Pro získání zápočtu je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy hudební teorie, nutnými pro další studium oboru (např. stupnice, intervaly, akordy, obraty akordů ), základní seznámení hudebními nástroji.
Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy hudební akustiky,
- definovat základní hudební pojmy,
- orientovat se ve stupnicích dur/moll,
- orientovat se v intervalech a jejich převratech (obratech),
- orinetovat se v kvintakordech a jejich obratech,
- orientovat se v septakordech a jejich obartech,
- orientovat se v hudebních nástrojích.

Základní literatura

Luděk Zenkl: ABC hudební nauky
Šín, O. : Všeobecná nauka o hudbě. Praha 1949 (CS)
Pícha, F. : Všeobecná hudební nauka. Praha, SHV 1961 (CS)

Doporučená literatura

Kohoutek, C. : Novodobé skladebné směry v hudbě. Praha, SHV 1965 (CS)
Votoček, E. : Hudební slovník cizích výrazů a rčení. Praha, HMUB 1946 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor