Detail předmětu

Dějiny populární hudby 1

FEKT-BPC-DPH1Ak. rok: 2024/2025

Přehled o žánrech a stylech populární hudby - včetně znalosti dílčích žánrů, skladatelů a interpretů v rámci obsahu předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti z oblasti všeobecného vzdělání, na jejichž základě student prošel přijímacím řízením.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Je třeba odevzdat písemnou podobu seminární práce na individuálně zvolené téma z okruhu jazzové a rockové hudby. Za zkoušku ve formě ústního pohovoru je uděleno maximálně 100 bodů. Pro úspěšné složení zkoušky je potřeba získat alespoň 50 bodů.
Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými kapitolami z dějin populární hudby (otázky hudebního folkloru zejména u nás a v sousedních zemích, jeho společenské funkce – tradiční populární hudba od antiky až po 19.století, populární hudební divadlo – vznik operety a společenské tance 19.století aj.
Absolvent předmětu je schopen:
- vyjmenovat a charakterizovat počátky populární hudby: typy a uplatnění hudebního folklore a charakteristiku tradiční populární hudby,
- vyjmenovat a charakterizovat vývoj populárního hudebního divadla a jeho společenské funkce,
- vyjmenovat a charakterizovat společenské tance a jejich funkce v 19. století v Evropě a Latinskoamerické tance,
- definovat charakter žánrů populární hudby,
- vysvětlit hudební podstatu žánrů populární hudby a jejich společenské funkce.

Prerekvizity a korekvizity

Základní literatura

Schnierer M. Přehled vývoje populární hudby. Učební text, JAMU, Brno, 2013. (CS)
Horák J. Naše lidová píseň. J.R.Vilímek, Praha, 1946. (CS)
Trojan J. Moravská lidová píseň. Supraphon, Praha, 1988. (CS)
Vysloužil J. L. Janáček o lidové písni a lidové hudbě. SNKLHU, Praha, 1955.
Poledňák I. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Učební text, UP Olomouc, 2005.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-TECH , libovolný ročník, zimní semestr, volitelný
    specializace AUDB-ZVUK , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor