Detail předmětu

Audiotechnika v angličtině

FEKT-BPC-AH2Ak. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá základy zpracování signálu, analogovými a digitálními principy, elektrickými hudebními nástroji, popisu nahrávacího studia, rolemi v nahrávacím studiu, mikrofony, hudebními formáty a audiomasteringem. Zaměřuje se na odbornou slovní zásobu z této oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti angličtiny na úrovni B1 (středně pokročilý).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student je hodnocen podle zisku bodů z průběžného a závěrečného testu. Student může získat 0-100 bodů, 40 bodů z průběžného testu a 60 bodů ze závěrečného testu, přičemž pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.
Cvičení nejsou povinná. Povinné je pouze absolvování závěrečného testu (viz kritéria hodnocení).

Učební cíle

Cílem předmětu je prostřednictvím odborných přednášek, odborných článků a odborných videí (poslechů) v anglickém jazyce seznámit studenty s vybranými kapitolami z audiotechniky, a zároveň je obeznámit s anglickou terminologií, typickou slovní zásobou a specifickými znaky odborných textů z oblasti zvukové techniky.
Absolvent předmětu je schopen v anglickém jazyce:
- popsat základy zpracování signálu, analogové a digitální principy
- vyjmenovat elektrické hudební nástroje, popsat části elektrické kytary
- podrobně popsat nahrávací studio, části, role
- popsat mikrofony, typy a principy fungování
- popsat hudební formáty
- popsat mixážní pult a funkci zvukaře atd.

Základní literatura

Watkinson, J.: The Art of Digital Audio, 3rd ed. Focal Press, 2001. ISBN 0-240-51587-0 (CS)
Streicher, R., Everest, F., A. The New Stereo Soundbook, 3rd ed. Audio Engineering Associates, 2006. ISBN 978-0-9665162-1-0 (CS)
Davis, G., Jones, R.:The Sound Reinforcement Handbook, 2nd ed. 1988, ISBN 978-0881889000 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Týden 1: Úvod do dané problematiky, Základy zpracování signálu

Týden 2: Elektronické hudební nástroje

Týden 3: Nahrávací studio

Týden 4: Audio formáty

Týden 5: Role hud. producenta iv nahrávacím studiu

Týden 6: Půlsemestrální test

Týden 7: Mikrofony (historie, rozdělení) 

Týden 8: Sound systémy a Surround sound

Týden 9: Audio Mastering

Týden 10: Mixážní pult 

Týden 11: Vocab: Principy analogového a digitálního zpracování signálu

Týden 12: Koncerty a nahrávání zvuku mimo studio

Týden 13: Távěrečná zkouška