Detail předmětu

Hudební teorie v angličtině

FEKT-BPC-AH1Ak. rok: 2024/2025

Předmět se zabývá základy hudební teorie, hudebními epochami, hudebními nástroji, anatomií sluchového systému, hudebními znaky a symboly, základy akustiky, notovým zápisem, základy psychoakustiky, zvukem v místnosti apod. Zaměřuje se na odbornou slovní zásobu z této oblasti.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti angličtiny na úrovni B1 (středně pokročilý).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student je hodnocen podle zisku bodů z průběžných a závěrečného testu. Student může získat 0-100 bodů, 20+20 bodů z průběžných testů a 60 bodů ze závěrečného testu, přičemž pro úspěšné absolvování předmětu musí student získat minimálně 50 bodů.
Cvičení nejsou povinná. Povinné je pouze absolvování závěrečného testu (viz kritéria hodnocení).

Učební cíle

Cílem předmětu je prostřednictvím odborných přednášek, odborných článků a odborných videí (poslechů) v anglickém jazyce seznámit studenty s vybranými kapitolami z hudební teorie, a zároveň je obeznámit s anglickou terminologií, typickou slovní zásobou a specifickými znaky odborných textů z hudební oblasti.
Absolvent předmětu je schopen v anglickém jazyce:
- popsat hudební epochy a jejich typické znaky
- vyjmenovat hudební nástroje, skupiny, popsat akustickou kytaru a její výrobu
- podrobně popsat sluchový aparát a vysvětlit jeho funkci
- popsat hudební symboly
- popsat různé typy notového zápisu
- vysvětlit základní pojmy z akustiky, psychoakustiky, akustiky místnosti

Základní literatura

Blatter, A. : Instrumentation and Orchestration, Wadsworth Pub Co, 1997 (CS)
Cook, P. R. : Music, Cognition and Computerized Sound, An Introduction to Psychoacustics (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AUD bakalářský

    specializace AUDB-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, povinný
    specializace AUDB-TECH , 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení odborného základu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Týden 1: Úvod do problematiky. Základní pojmy hudební teorie.

Týden 2: Hudební epochy. 

Týden 3: Hudební nástroje. 

Týden 4: Anatomie sluchové aparátu.

Týden 5: Průběžný test. 

Týden 6: Hudební značky a zkratky. 

Týden 7: Akustika. 

Týden 8: Timbre

Týden 9: Notový záznam. 

Týden 10: Průběžný test 2. 

Týden11: Psychoakustika. 

Týden12: Zvuk v místnosti. 

Týden 13: Závěrečná zkouška.