Detail předmětu

Úvod do iniciativy Průmysl 4.0

FEKT-BKC-UIPAk. rok: 2024/2025

Pochopení iniciatvy Průmysl 4.0, orientace v základních nástrojích průmyslu 4.0. Osvojení si práce v týmu pomocí moderních nástrojů pro EPD a PDM. Získání hlubších znalostí o logistice, skaldování a zásobování. Manipulace s majetkem firmy a aplikace I4.0 do logistiky. Jako modelové příklady jsou použity především systém SolidWorks. Praktická část výuky probíhá v prostředí SolidWorks na modelové databázi se simulovanými operacemi a v laboratoři 3D tisku a 3D skenování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

20b - zpracování projektu v průběhu semestru
20b - práce v PC cvičeních
60b - závěrečná zkouška
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními myšlenkami a principy Průmyslu 4.0 a moderními nástroji pro týmovou spolupráci na projektu (PDM). Dále pak s detailnějším rozborem logistiky a souvisejícími nástroji jako je skladování a manipulace. Znalost získaných informací umožní studentům zapojit se a podílet se na počítačovém projektování v různých odvětvých elektrotechnického průmyslu.
Absolvent předmětu je schopen:
- Popsat základní myšleku Průmyslu 4.0
- Orinetovat se v nástrojích používaných při aplikaci 4 průmyslové evoluce v praxi (IoT, 3D tisk aj.)
- Plnohodnotně se zapojit do práce v projektovém týmu s využitím EPD v praxi
- Optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- Navrhovat inovace i nová řešení výroby

Základní literatura

Ministerstvo průmyslu a obchodu: Iniciativa průmysl 4.0 (CS)
Maxa, J., Vyroubal P.: Řízení a správa dat (CS)
Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (CS)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (CS)
Ivan Gros, Velká kniha logistiky, ISBN: 9788070809525 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do 4 průmyslové (r)evoluce, základní pojmy a aspekty.
2. Nástroje průmyslu 4.0 (IoT, 3D tisk, aj.).
3. Charakteristika a prostředky elektronické definice výrobku (EPD - Electronic Product Definition).
4. Struktura výrobku, struktura dat, databáze informací.
5. Sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu, řízení datových toků.
6. Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce.
7. Kapacitní propočty a rozbor výrobních nákladů.
8. Rozmístění strojů, zařízení a projektování vedlejších provozů.
9. Projektování kontroly, zkoušení a jakost.
10. Průmysl 4.0 a logistika, skladování, zásobování, distirbuce.
11. Ekologické aspekty, norma ISO 14 000.
12. Ekonomické aspekty průmyslu 4.0.
13. Průmysl 4.0 aktuálně ve firmách.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Virtuální dvojče 1, modely a sestavení
2. Virtuální dvojče 2 sestava a dokumentace
3. Ukázka počítačové simulace výrobku
4. Ukázka citlivostní analýzy výrobku
5.Topologická optimalizace výrobku
6. 3D tisk prakticky 1
7. 3D tisk prakticky 2
8. Prezentace seminárních prací
9. 3D skenování
10. Projektování montáže
11. Rozmisťování strojů
12. Sklady a skladování, toky materiálů v podniku
13. Ekologické aspekty, norma ISO 14 000