Detail předmětu

Technická dokumentace

FEKT-BKC-TDEAk. rok: 2024/2025

Normalizace dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN). Výkresy součástí a sestavení. Schémata v elektrotechnice. Dokumentace pro DPS. Diagramy. Textové dokumenty. Informační databáze. Počítačové podpory pro tvorbu dokumentace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Středoškolské znalosti v oblasti deskriptivy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

100 bodů za klasifikovaný zápočet.
Povinná účast ve výuce.

Učební cíle

Cílem předmětu je naučit studenty číst a tvořit výkresovou dokumentaci pro schopnost kooperace v oboru a mimo obor, seznámit studenty s normalizací technické dokumentace v oblasti elektrotechniky, způsoby a nároky na její zpracování. Na praktických příkladech seznámit studenty se základy tvorby technických dokumentů. Naučit studenty základy uživatelského ovládání CAD systémů, MS Word, Excel a fakultních a univerzitních informačních systémů.
Po absolvování předmětu je student schopen:
- tvořit výkresovou dokumentaci v elektrotechnice,
- číst výkresovou dokumentaci jiných oborů pro možnost kooperace,
- vytvořit jednoduchou výkresovou dokumentaci strojařského typu včetně tolerancí tvaru, polohy a struktury povrchu,
- využívat základy systému SolidWorks – tvorba 3D objemových modelů a sestav.
- tvořit grafy a výstupy pro technické zprávy v systému Excel.
- orientovat se v IS FEKT a VUT.

Základní literatura

Procházka, P., Rozsívalová, Z.: Materiály a technická dokumentace, část Technická dokumentace. Elektronické texty VUT, Brno, 2002. (CS)
Giesecke, F., a další: Technical Drawing, Prentice Hall, USA (CS)
Drastík, F., Příručka čtení výkresů pro strojírenství, ISBN 978-80-87963-32-6 (CS)
- (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-EKT bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-MET bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKC-TLI bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informační systémy používané na FEKT/VUT a jim odpovídající uživatelské účty. Pravidla a směrnice počítačové sítě FEKT/VUT. Přístup k fakultní elektronické poště, WWW rozhraní Horde. Filtrování příloh elektronické pošty. Konfigurace klientů el. pošty. Přesměrování pošty. WiFi sítě VUT a EDUROAM. VPN.
2. Účel a význam dokumentace, třídění a druhy dokumentů, normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN).
3. Způsoby a metody zpracování. Význam normalizovaného výkresu jako právního dokumentu.
4. Textové dokumenty (ČSN ISO 5966), požadavky na uspořádání, zpracování a úpravu. Diagramy a jejich tvorba. Vývojové diagramy. Informační databáze – základy, rešerše.
5. Způsob technické přípravy výroby před nástupem IT, výrazná změna přicházející s nástupem IT (CAD, PDM, ERP systémy).
6. Prostředky počítačové podpory (MS Word, MS Excel, OrCAD/PADS, SolidWorks).
7. Náležitosti technické zprávy z měření, tvorba tabulek a grafů.
8. Smysl výkresové dokumentace jako jazykového prostředku a právního dokumentu. Metody zobrazování na výkresové dokumentaci, Metoda E/A.
9. Náležitosti výrobního výkresu jednotlivého dílu (zobrazení, udávání rozměrů a jejich tolerance, geometrické tolerance, tolerance stavu povrchu).
10. Výkres sestavení, jeho smysl a odlišnosti, výkresy s elektrickou montáží.
11. Elektrotechnická schémata – značky komponent (součástí), složené značky (ČSN IEC 617). Zobrazování spojů a vazeb. Písmeno-číslicové označování předmětů v elektrotechnice.
12. Způsoby a metody znázornění na schématech. Druhy elektrotechnických schémat.
13. Základní dokumentace pro plošné spoje. Terminologie, třídy přesnosti, provedení, náležitosti základních dokumentů.

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Informační systémy používané na FEKT/VUT a jim odpovídající uživatelské účty. Pravidla a směrnice počítačové sítě FEKT/VUT. Přístup k fakultní elektronické poště, WWW rozhraní Horde. Filtrování příloh elektronické pošty. Konfigurace klientů el. pošty. Přesměrování pošty. WiFi sítě VUT a EDUROAM. VPN.
2. Účel a význam dokumentace, třídění a druhy dokumentů, normalizace technických dokumentů (ISO, EN, IEC, ETS, ČSN).
3. Způsoby a metody zpracování. Význam normalizovaného výkresu jako právního dokumentu.
4. Textové dokumenty (ČSN ISO 5966), požadavky na uspořádání, zpracování a úpravu. Diagramy a jejich tvorba. Vývojové diagramy. Informační databáze – základy, rešerše.
5. Způsob technické přípravy výroby před nástupem IT, výrazná změna přicházející s nástupem IT (CAD, PDM, ERP systémy).
6. Prostředky počítačové podpory (MS Word, MS Excel, OrCAD/PADS, SolidWorks).
7. Náležitosti technické zprávy z měření, tvorba tabulek a grafů.
8. Smysl výkresové dokumentace jako jazykového prostředku a právního dokumentu. Metody zobrazování na výkresové dokumentaci, Metoda E/A.
9. Náležitosti výrobního výkresu jednotlivého dílu (zobrazení, udávání rozměrů a jejich tolerance, geometrické tolerance, tolerance stavu povrchu).
10. Výkres sestavení, jeho smysl a odlišnosti, výkresy s elektrickou montáží.
11. Elektrotechnická schémata – značky komponent (součástí), složené značky (ČSN IEC 617). Zobrazování spojů a vazeb. Písmeno-číslicové označování předmětů v elektrotechnice.
12. Způsoby a metody znázornění na schématech. Druhy elektrotechnických schémat.
13. Základní dokumentace pro plošné spoje. Terminologie, třídy přesnosti, provedení, náležitosti základních dokumentů.