Detail předmětu

Síťové operační systémy

FEKT-BKC-SOSAk. rok: 2024/2025

Teoretická část předmětu je zaměřena na principy síťových operačních systémů. Praktická část demonstruje tyto principy v operačním systému s jádrem Linux. Projekt je zaměřen na aplikování získaných znalostí při systémové úpravě operačního systému.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Základy programování

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

50 bodů teorie, 36 bodů počítačová cvičení, 14 bodů projekt.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o stavbě a principech síťových operačních systémů.
Student by měl být schopen
- popsat architekturu operačních systémů
- definovat jádro a systémové volání
- popsat plánování procesů
- vysvětlit synchronizaci procesů
- definovat uvíznutí procesů
- vysvětlit správu paměti a virtuální paměť
- popsat ukládání dat a jejich organizaci
- ovládat principy síťových služeb
- zabezpečit síťový systém

Základní literatura

KOMOSNÝ, D. a kolektiv. Síťové operační systémy. Brno: Vysoké učení techniké v Brně, 2015. ISBN: 978-80-214-4446. (CS)

Doporučená literatura

Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. Silberschatz's Operating Systems Concepts. John Wiley, 2019. 10th edition, ISBN: 978-1-119-45586-8. (EN)
Tanenbaum, A., Bos, H. Modern Operating Systems. PEARSON, 2015. 4th edition, ISBN: 9780133591620. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod - vstup-výstup, strojový kód, assembler
2. Architektura - typy, jádro, systémová volání
3. Architektura - kompilace jádra, virtualizace
4. Procesy - halda, zásobník, vlákna
5. Procesy - stavy činnosti, plánování
6. Procesy - komunikace mezi procesy, synchronizace
7. Procesy - souběh, uvíznutí
8. Paměť - statická paměť, virtuální paměť
9. Paměť - stránkování, segmentace
10. Souborové systémy - ukládání dat, metadata, žurnálovací systémy
11. Souborové systémy - virtuální soubory, organizace souborů
12. Síťový subsystém - síťové rozhraní, servery
13. Síťový subsystém - služby, bezpečnost

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Příkazový řádek, přístupová práva, správa uživatelů, modul jádra, vizualizace, útok na hesla, správa procesů, konfigurační soubory OS, zavaděč OS, spuštění aplikace po síti, firewall/proxy, síťový útok