Detail předmětu

Návrhové systémy plošných spojů

FEKT-BKC-NSPAk. rok: 2024/2025

Systémy pro návrh elektrotechnických schémat v návaznosti na tvorbu desek plošných spojů (ORCAD, PADS). Kreslicí a editační příkazy, příkazy obsluhy obrazovky. Práce s knihovnami součástek. Elektronická kontrola schématu. Propojení na systémy pro tvorbu desek plošných spojů (DPS), návrh DPS. Tvorba výstupních souborů pro výrobu DPS.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět by měl být schopen používat základní fyzikální a elektrotechnické principy mající vztah k jednoduchým elektronickým obvodům.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

    • Praktické zadání OrCad …    40 bodů
    • Praktické zadání PADs …     40 bodů
    • Zkouška        …    20 bodů

 

zkouška se skládá z písemné části formou testových otázek a zpracování praktické úlohy)
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní orientaci v oblasti problematiky počítačového návrhu DPS.
Absolvent předmětu BNSP je schopen:
- využít programové prostředky systémů PADs a OrCad pro návrh schémat a desek plošných spojů
- definovat návrhová pravidla při návrhu obvodového schématu
- popsat vlastnosti prvků knihoven součástek a definovat jejich parametry
- navrhnout DPS a při návrhu zohlednit zadané požadavky a materiálová specifika DPS
- připravit technologické výstupy pro výrobu DPS
- připravit balík výstupní dokumentace s kompletními podklady pro další technologické kroky

Základní literatura

manuály k programům (EN)
elektronická skripta Návrhové systémy plošných spojů (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu, propojení s programem Pspice
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout, propojení na autorouter SPECCTRA
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu
9. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
10. PADS Router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru
11. PADS Router, příklady manuálního routování, typy routovacích kol, nastavení routovacích možností autorouteru
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu, nepájivé masky, masky pro nanášení lepící pasty. Gerber data ve formátu 274X, možnosti zobrazení gerber dat
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy BluePrint, CAM350, dotazy a odpovědi

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Orcad - úvod do problematiky, návrhové prostředí, práce s editorem schemat
2. Práce s editorem schémat, tvorba netlistu, propojení s programem Pspice
3. Návrh desek v program Orcad, editační příkazy
4. Pokročilé nastavení OrCAD Layout, propojení na autorouter SPECCTRA
5. Editor schemat Pads Logic, prostředí, zásady kreslení schématu
6. Editor schemat Pads Logic, editační možnosti, tvorba netlistu
7. Pads Layout, úvod do problematiky, prostředí, postup při návrhu desky, zhotovení obrysu desky, natažení netlistu
8. Pads Layout, rozmístění součástek, kreslení spojů, návrh desky bez netlistu, kontrola návrhu
9. Import a export změn z Pads Logic, výstupy, slovník pro pcb
10. PADS Router, prostředí, vazby mezi routerem a návrhem DPS, zásady použití routeru
11. PADS Router, příklady manuálního routování, typy routovacích kol, nastavení routovacích možností autorouteru
12. Technologické výstupy, tvorba osazovacího výkresu, nepájivé masky, masky pro nanášení lepící pasty. Gerber data ve formátu 274X, možnosti zobrazení gerber dat
13. Propojení PADS programů s dalšími CAM programy BluePrint, CAM350, dotazy a odpovědi