Detail předmětu

Digitální obvody

FEKT-BKC-DIOAk. rok: 2024/2025

Základy digitálních obvodů. Jazyk VHDL a obecná syntaxe. Soubežné příkazy a metodika návrhu. Hazardní stavy a jejich ošetření, vstupní a výstupní posilovače, druhy popisu v jazyce VHDL. Sekvenční příkazy a metodika návrhu. Sekvenční příkazy a komplexní příklady, metastabilita. Teorie stavových automatů. Korektní popis v jazyce VHDL a převod do schematické reprezentace, metodika zápisu sekvenčních obvodů. Praktikcý návrh sekvenčích systémů a stavových automat.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

7

Vstupní znalosti

Student, který si zapíše předmět, by měl:
- absolvování předmětu BPC-DIO
- znát základní kombinační a sekvenční obvody a ručně je navrhnout
- popsat tyto digitální systémy s využitím jazyka VHDL
- z VHDL popisu nakreslit koncepční schéma digitálního systému
- znát teorii stavových automatů a jejich návrh
- znát metodiku synchronního návrhu
- umět pracovat s návrhovým systémem Xilinx
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Do 30 bodů za práci v semestru.
Do 70 bodů za zkoušku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty se současným stavem digitální techniky vhodnou kombinací teorie, intuitivniho přístupu a praktického cvičení na vývojových kitech s obvodem FPGA. Studenti se výuce naučí metodice návrhu digitálních obvodů, která je aplikovatelná na jakoukoliv platformu – FPGA, ASIC, diskrétní řešení.
Absolvent předmětu:
- je schopen vysvětlit podstatu funkcí běžných logických obvodů sekvenční a kombinační logiky
- umí ručně navrhnout jednoduché kombinační a sekvenční obvody
- je schopen vysvětlit základní metodiku návrhu sekvenčních systémů
- je schopen vysvětlit základní metodiku návrhu stavových automatů
- umí navrhnout jednoduché kombinační a sekvenční obvody s využitím jazyka HDL
- je schopen vysvětlit metodiku synchronního návrhu

Základní literatura

Pinker, J., Poupa, M., Číslicové systémy a jazyk VHDL, BEN - Technická literatura, 2006, ISBN: 80-7300-198-5 (CS)
Skahill, K., VHDL for Programmable Logic, Addison-Wesley, 1996, ISBN 0-201-89573-0. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-4. Kombinační obvody - ruční návrh, jazyk VHDL 5.-6. Sekvenční obvody - ruční návrh, jazyk VHDL 7.-9. Stavové automaty - ruční návrh, jazyk VHDL

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s vývojovým prostředím Xilinx ISE, základní přikazy jazyka VHDL 2. Základní logická hradla, Booleova algebra, De Morganovy zákony 3. Návrh dekodéru BCD kódu na 7-segmentový displej, kombinační logika 4. Návrh číslicového komparátoru, návrh základních aritmetických operací, kombinační logika, strukturální popis 5. Řešení komplexního úkolu kombinační logikou - Chemická nádrž 6. Sekvenční logika – klopný obvod RS, klopný obvod D, klopný obvod JK, posuvný registr 7. Sekvenční logika – návrh asynchronních a synchronních binárních čítačů, výhody a nevýhody, využití 8. Sekvenční logika – návrh komplexního BCD čítače 0÷99, multiplexování 7- segmentového displeje (dynamický režim), stavové automaty 9. Sekvenční logika - debouncer, čítače - měření doby reakce 10. Komplexní příklad – návrh řídicí logiky pro jednoduchý nápojový automat – kombinační + sekvenční logika (stavové automaty) 11. Návrh 4-bitového pulsně šířkového modulátoru, návrh sekvenčního obvodu, pulsně šířková modulace 12. Zápočtový týden, doměřování