Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-BKC-B2TAk. rok: 2024/2025

Samostatné řešení technického problému, na který zpravidla navazuje budoucí téma bakalářské práce. Téma projektu se vybírá z nabídky daného studijního programu na počátku zimního semestru daného akademického roku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Vstupní znalosti

Jsou požadovány znalosti na úrovni dosavadního bakalářského studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Semestrální projekt hodnotí odborná komise.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické práce studenta vybrané z nabídky oborového ústavu.
Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Individuální dle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu dle individuálního zadání.