Detail předmětu

Semestrální práce

FEKT-BKC-B2MAk. rok: 2024/2025

Semestrální projekt  (BPC-B2M, BKC-B2M) je organizován jako samostatná technická práce studenta bakalářského programu Mikroelektronika a technologie (BPC-MET), řešící jím vybrané téma z nabídky zadání na ústavech - Ústavu mikroelektroniky (UMEL) a Ústavu elektrotechnologie (UETE). Na semestrální projekt tematicky navazuje bakalářská práce (BPC-BCM, BKC-BCM); student si výběrem semestrálního projektu tedy volí i téma následující bakalářské práce.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Student by měl být schopen
- pracovat s tuzemskou i cizojazyčnou literaturou
- samostatně provádět praktické činnosti řešící esperimentální část projektu podle pokynů vedoucího projektu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky získání klasifikovaného zápočtu:
Vypracování předepsané písemné zprávy a její úspěšná prezentace a obhajoba před odbornou komisí.
Pravidelné konzultace s odborným vedoucím a kontrola postupu zpracovávání semestrálního projektu.

Učební cíle

Cílem předmětu je prokázání schopnosti studenta zpracovat samostatnou technickou práci na vybrané téma z nabídky oborových ústavů, nebo průmyslových podniků připravit si její PowerPointovou prezentaci a obhájit projekt před zkušební komisí.
Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu.
- Je schopen pracovat s doporučenou, i samostatně vyhledanou, literaturou, včetně základní orientace v cizojazyčných literárních zdrojích.
- Umí řešit samostatnou technickou práci na vybrané téma, včetně vytvoření přehledu možných způsobů řešení a výběru optimální varianty.
- Dokáže navrhnout a sestavit měřicí pracoviště, realizovat experiment a jeho výsledky statisticky zpracovat.
- Zvládne, využitím výpočetní techniky, přehledně a výstižně sepsat závěrečnou technickou zprávu, s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a respektující odpovídající technické normy.

Základní literatura

Podle tématu projektu.
ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuálního technického projektu.