Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BKC-BCTAk. rok: 2024/2025

Samostatná práce studenta při řešení odborného problému s využitím konzultací vedoucího práce. Téma bakalářské práce si student obvykle vybírá z nabídky daného studijního programu již v zimním semestru daného akademického roku jako semestrální projekt a je definitivně specifikováno a závazně zadáno na začátku letního semestru. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Úspěšné absolvování semestrálního projektu (BB2T).
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia. Téma si student vybírá z nabídky oborového ústavu.
Absolvent předmětu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Základní literatura

Individuální dle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-TLI bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování projektu dle individuálního zadání.