Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BKC-BCMAk. rok: 2024/2025

Úvodní část samostatného technického projektu studenta řešící jím vybraný problém z nabídky zadání na ústavu nebo z praxe. Téma projektu se vybírá na počátku zimního semestru daného akademického roku a může být odvozeno od budoucího tématu bakalářské práce. Projekt je ukončen prezentací a obhajobou před komisí na závěr zimního semestru 3. ročníku bakalářského studia. Při úspěšné obhajobě může projekt pokračovat jako závěrečná bakalářská práce studenta.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Úspěšné absolvování semestrálního projektu.
Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „osoby poučené“, kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vypracování individuálního technického dokumentu.
Konzultace s vedoucím práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je zpracování samostatné technické bakalářské práce studenta na závěr jeho bakalářského studia vybrané z nabídky oborových ústavů.
Student zpracuje úvodní studii samostatného technického projektu. Absolvent předmět
- je schopen pracovat s doporučenou (i samostatně vyhledanou) literaturou, včetně základní orientace v literárních zdrojích cizojazyčných
- umí řešit samostatnou technickou práci na vybrané (zadané) téma, včetně vytvoření přehledu možných způsobů řešení a výběru optimální varianty
- dokáže navrhnout a sestavit měřicí pracoviště, realizovat experiment a jeho výsledky statisticky zpracovat
- zvládne, využitím výpočetní techniky, přehledně a výstižně sepsat závěrečnou technickou zprávu (dokument), s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré (náležité) úrovni a respektující odpovídající technické normy


Základní literatura

Podle tématu práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKC-MET bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení bakalářské práce

1 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Zpracování individuální technické bakalářské práce.