Detail předmětu

Tvůrčí naratologie 1

FaVU-1TVNA1Ak. rok: 2023/2024

Příběhy jsou dominantním projevem i podnětem k uvažování  o současných podobách světa a jeho možném vývoji. Vyprávění příběhů je jedním z nejběžnějších typů mezilidské komunikace. S příběhy pracujeme na denní bázi, konzumujeme je v masovém množství a vyprávíme je intuitivně. Pokud ale chceme vyprávění příběhů používat jako funkční nástroj vlastní umělecké tvorby, je nezbytné seznámit se s pravidly toho, jak přesně vyprávění příběhů funguje. 

 Kurz nabídne studujícím sérii praktických cvičení zaměřených na práci s narací. Během třinácti seminářů budou seznámeny*i s metodologiemi vyprávění příběhů z oblasti literatury, filmu, komiksu, divadla, rozhlasu, mluveného slova, videoher, společenských her, výtvarného umění a designu.  

Kurz Tvůrčí naratologie 1 je úzce propojen s kurzy Kreativního psaní a v kombinaci společného studia obou kurzů rozvíjí kurz Tvůrčí naratologie dramaturgické aspekty kurzu Kreativní psaní.    

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Vstupní znalosti

Zájem o vyprávění a narativní strategie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet z předmětu je udělen na základě docházky, aktivní práce na seminářích a plnění domácích úkolů.  
Podmínkou pro úspěšné ukončení předmětu je aktivní účast na výuce a plnění úkolů. Povoleny jsou 3 neomluvené absence. Zameškanou výuku je možné nahradit vypracováním domácího úkolu.  

Učební cíle

Cílem cvičení z oblasti naratologie je rozvinout u studujících cit pro vyprávění příběhů a obohatit jejich portfolia o řadu narativních děl napříč různými médií.


Absolvent*ka kurzu se orientuje v pravidlech vyprávění napříč médii a umí tato pravidla využít v rámci vlastní umělecké praxe.  

 

Základní literatura

Kokeš, Radomír D. Světy na pokračování. Praha: Akropolis, 2016. (CS)

Doporučená literatura

Bown, Alfie. The PlayStation Dreamworld. Cambridge: Polity, 2017. (EN)
Carriere, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Praha: Limonádový Joe, 2014. (CS)
Eco, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. (CS)
Eco, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Argo, 2007. (CS)
Field, Syd. Jak napsat dobrý scénář. Praha: Rybka Publishers, 2007. (CS)
Fleischer, Jan. To by mohl být film. Praha: NAMU, 2009. (CS)
Kundera, Milan. Umění románu: cesta Vladislava Vančury za velkou epikou. Praha: Československý spisovatel, 1960. (CS)
McCloud, Scott. Jak rozumět komiksu. Praha: BB/art, 2008 (CS)
McGonigal, Jane. Reality Is Broken: Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Londýn: Penguin Books, 2011. (EN)
Mirzoeff, Nicholas. Jak vidět svět. Praha: Artmap, 2018 (CS)
Srnicek, Nick. Platform Capitalism. Cambridge: Polity, 2017. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUB bakalářský

  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 3. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Tvůrčí seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Narativní struktury 

2. Začátek, prostředek a konec 

3. Název, téma a jeho podstata 

4. Teorie fikčních světů 

5. Memy 

6. Vyprávění obrazem 

7. Vyprávění zvukem 

8. Filmová řeč 

9. Čechovova zbraň 

10. Sekvenční umění a střihová skladba 

11. Vyprávění a interaktivita 

12. Světy na pokračování 

13. Gonzo kurátorství