Detail předmětu

Cyber Security Management

FP-IcsmPAk. rok: 2023/2024

Předmět „Management kybernetické bezpečnosti“ (IcsmP) je zaměřen na bezpečnostní aspekty v kybernetickém prostoru a na zkoumání základních prvků vytváření kybernetické bezpečnostní politiky organizace.

Má představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

klasifikovaný zápočet: - je prováděn ústní formou


Učební cíle

Důraz je kladen také na získání znalostí o současných metodologiích řízení kybernetické bezpečnosti v podnikovém IS.

Cílem předmětu je představit studentům hlavní oblasti a směry při realizaci kybernetických bezpečnostních opatření a seznámit je s jejich zásadami.


Znalost problematiky managementu bezpečnosti IS a specifik oborových managementů bezpečnosti IS.

Absolvování předmětu Management informační bezpečnosti (ImibeP) a navazujícího předmětu Management oborových řešení (ImorP).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-IM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor