Detail předmětu

Konstruování a CAD

FSI-4KC-KAk. rok: 2023/2024

Kurz seznamuje studenty se základy metodiky konstruování v aplikaci na vybraný strojní celek, tj.: zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhová sestava, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technická zpráva. Vše s možností využití CAD programů a jejich výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Zajišťuje ústav

Vstupní znalosti

Znalost náležitostí výkresu součástí a montážních jednotek. Znalost dostupného CAD systému.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Student musí odevzdat vyhovující zpracované řešení daného konstrukčního problému. Výsledná klasifikace se určí podle stupnice ECTS.
Účast ve cvičeních je povinná a kontrolovaná. Tolerují se maximálně 2 omluvené absence bez náhrady.

Učební cíle

Cílem předmětu Konstruování a CAD je syntéza a praktická aplikace dílčích vědomostí získaných v předchozích konstrukčních předmětech do návrhu konstrukčního celku. Studenti zpracovávají po etapách ucelený konstrukční úkol s možností plného využití CAD programů. Absolventi budou schopni navrhnout konstrukci jednoduchého systému, který splňuje základní konstrukční požadavky dle zadání.


Schopnost tvůrčího myšlení v rámci individuálně zadaného konstrukčního úkolu s možností uplatnění vlastního originálního řešení problému.
Schopnost využívat metodiku konstruování při návrhu konstrukčního celku, která zahrnuje zadání úkolu, sběr informací, návrh variant, optimální řešení, návrhovou sestavou, výkresy součástí, výkres sestavení, seznam položek a technickou zprávu.
Znalost práce s CAD podporou v oblasti výpočetních nástrojů pro návrh rozměrů standardních strojních konstrukčních prvků.

Základní literatura

SVOBODA, P. - BRANDEJS, J. - PROKEŠ, F.: Základy konstruování, Brno, CERM 2005
SOBEK, E. a j.: Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení, Brno, CERM 2004

Doporučená literatura

SVOBODA, P. - BRANDEJS, J. - PROKEŠ F.: Základy konstruování, Brno, CERM 2005
SOBEK, E. a j.: Základy konstruování. Návody pro konstrukční cvičení, Brno, CERM 2004
Normy ISO, EN, ČSN

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-STR-K bakalářský

    specializace SSZ , 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu, zadání konstrukčního úkolu, rozměrový výpočet.
- Design accelerator - návrh rozměrů, kontrolní výpočet.
- Předběžné výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Návrh tolerancí, rozměrové obvody.
- Kontrolní výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Konzultace návrhového výkresu.
- Výkresy součástí I – konzultace.
- Výkresy součástí I - hodnocení.
- Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
- Výkresy součástí II – konzultace, výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, konzultace.
- Výkres sestavení, seznam položek, hodnocení, technická zpráva, konzultace.
- Technická zpráva, hodnocení.
- Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

- Základy metodiky konstruování, algoritmus řešení konstrukčního úkolu, zadání konstrukčního úkolu, rozměrový výpočet.
- Design accelerator - návrh rozměrů, kontrolní výpočet.
- Předběžné výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Návrh tolerancí, rozměrové obvody.
- Kontrolní výpočty, návrhový výkres, konzultace.
- Konzultace návrhového výkresu.
- Výkresy součástí I – konzultace.
- Výkresy součástí I - hodnocení.
- Výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva.
- Výkresy součástí II – konzultace, výkres sestavení, seznam položek, technická zpráva, konzultace.
- Výkres sestavení, seznam položek, hodnocení, technická zpráva, konzultace.
- Technická zpráva, hodnocení.
- Odevzdání, kontrola oprav a úplnosti konstrukčního úkolu. Klasifikovaný zápočet.

eLearning