Detail předmětu

Management kvality II

FSI-XRI-KAk. rok: 2023/2024

Předmět Management kvality II poskytuje posluchačům poznatky o pokročilých principech řízení a zabezpečování kvality výrobků nebo služeb v podniku.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

GRI - Management kvality

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška :
Test sestávající z 15 otázek (max. 15 bodů).
Úspěšně obhájená semestrální práce (max. 3 body).
Hodnocení: 15-14 bodů A; 13 bodů B; 12 bodů C; 11 bodů D; 10 bodů E
Kontroluje se účast na přednáškách. Prezentace a obhajoba zadané semestrální práce je volitelná.

Učební cíle

Cílem předmětu Management kvality II je seznámit studenty s pokročilými metodami řízení a vyhodnocování managementu kvality v celém životním cyklu výrobku nebo služby.
Předmět Management kvality II umožňuje získat posluchačům poznatky o vylepšování systému řízení a zabezpečování kvality v podniku. Studenti budou znát způsobu využití k tomu vhodných pokročilých metod.

Základní literatura

ČSN online [online]. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016 [cit. 2016-11-04]. Dostupné z: csnonline.unmz.cz
ČSN ISO 13053-2. Kvantitativní metody zlepšování procesu: Six Sigma - Část 2: Nástroje a postupy. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
ČSN ISO 18404. Kvantitativní metody zlepšování procesu: Six Sigma - Kompetence klíčového personálu a jejich uspořádání ve vztahu k implementaci Six Sigma a Lean. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2018.
ČSN ISO/IEC 15504-4. Informační technologie: Posuzování procesu - Část 4: Návod na zlepšování procesu a určování způsobilosti procesu. Praha: Český normalizační institut, 2018.
ČSN EN ISO 9004. Management kvality: Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO 10003. Management kvality: Spokojenost zákazníka - Směrnice pro externí řešení sporů organizace. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO 10004. Management kvality: Spokojenost zákazníka - Směrnice pro monitorování a měření. Praha: Česká agentura pro standardizaci, 2019.
ČSN ISO 10006. Management kvality: Směrnice pro management kvality v projektech. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2019.
ČSN ISO 10014. Management kvality: Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů. Praha: Český normalizační institut, 2007.

Doporučená literatura

ČSN EN ISO 9001. Systémy managementu kvality: Požadavky. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016.
ČSN EN ISO 14001. Systémy environmentálního managementu: Požadavky s návodem pro použití. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2016.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Termíny a definice
2. Úvod do kvantitativních metod zlepšování procesu
3. Six Sigma - nástroje a postupy (dle ČSN ISO 13053-2)
4. Six Sigma - implementace (dle ČSN ISO 18404)
5. Lean - implementace (dle ČSN ISO 18404)
6. Posuzování a zlepšování procesů (dle ČSN ISO/IEC 15504-4)
7. Kvalita organizace (dle ČSN EN ISO 9004)
8. Management kvality v projektech (dle ČSN ISO 10006)
9. Spokojenost zákazníka (dle ČSN ISO 10001 až ČSN ISO 10003)
10. Monitorování a měření spokojenosti zákazníka (dle ČSN ISO 10004)
11. Dosahování finančních a ekonomických přínosů (dle ČSN ISO 10014)
12. Plánování kvality (dle ČSN ISO 10005)
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.

Konzultace

17 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Termíny a definice
2. Úvod do kvantitativních metod zlepšování procesu
3. Six Sigma - nástroje a postupy (dle ČSN ISO 13053-2)
4. Six Sigma - implementace (dle ČSN ISO 18404)
5. Lean - implementace (dle ČSN ISO 18404)
6. Posuzování a zlepšování procesů (dle ČSN ISO/IEC 15504-4)
7. Kvalita organizace (dle ČSN EN ISO 9004)
8. Management kvality v projektech (dle ČSN ISO 10006)
9. Spokojenost zákazníka (dle ČSN ISO 10001 až ČSN ISO 10003)
10. Monitorování a měření spokojenosti zákazníka (dle ČSN ISO 10004)
11. Dosahování finančních a ekonomických přínosů (dle ČSN ISO 10014)
12. Plánování kvality (dle ČSN ISO 10005)
13. Prezentace a obhájení semestrálních prací.