Detail předmětu

Diplomový projekt (M-KSB) I

FSI-XD4-KAk. rok: 2023/2024

Předmět je zaměřen na vedení studentů při jejich rešeršní činnosti, studiu odborné literatury pro přípravu diplomové práce a na používání zásad psaní odborného textu. Důraz je kladen na samostatnou práci studentů. Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Předpokládají se znalosti získané v průběhu předchozího studia.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Účast ve cvičeních.
2. Splnění podmínek průběžné kontroly - termíny budou uvedeny na individuálních zadáních začátkem semestru.
Vymezení kontrolované výuky bude individuálně stanoveno na začátku semestru vedoucím diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je umožnit řádné zpracování a odevzdání Diplomového projektu v stanovených termínech.
Posluchač se naučí základní pravidla postupu řešení práce na inženýrských úkolech, získá základní zkušenosti při vytváření písemné zprávy o řešení technického problému.

Základní literatura

Individuální, podle pokynů vedoucího diplomové práce. (Individual, following the suggestions of the supervisor of the diploma project).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-KSB-K magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Vedení diplomové práce

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Pravidelná výuka neprobíhá – předmět je určen k samostatné práci studentů na diplomové práci doma nebo v laboratořích FSI.